Læser rejser spørgsmålene: – Bliver dåvildt reguleret uden kontrolleret begrundelse og kan det forsvares, at vi “skyder løs” året rundt

Af Redaktionen 

” Jeg undrer mig meget over det med reguleringstilladelser, der udstedes på klovbærende vildt?”

Det skriver Netnatur.dk-bruger i en besked fremsendt den 22. juli 2020. 

Redaktionen er bekendt med afsenders navn, men har accepteret, at denne ønsker at optræde anonymt, da spørgsmålet har generel karakter.

Selv om læser tager udgangspunkt i området Lolland-Falster, er tilladelse til regulering af hjortevildt uden for jagttiden noget der udstedes af en lang række distrikter over hele landet.

Helt overordnet efterlyser læseren bedre kontrol med de reguleringstillader, som Naturstyrelsen udsteder.

Han hævder, at Naturstyrelsen ikke altid er ude og besigtige arealerne inden tilladelse gives. Dermed har styrelsen ikke altid belæg for at vide om der er et reelt behov for de reguleringstilladelser, som de udsteder, påpeges det.

Et forhold, som hvis det står til troende, falder læseren for brystet. 

” Det er helt ude i hegnet” skriver han og fortsætter: 

” Der bliver nedlagt dåvildt steder, hvor de reelt ingen skade gør udelukkende fordi folk har kløe i pegefingeren.”

Læseren mener også, at der er grund til at se nærmere på udformningen af de konkrete tilladelser:

” Her hos os udstedes der regulering på dåvildtkalve fra sidste år. Altså smaldå og spidshjort. Men 9 ud 10 kan ikke se forskel på då og smaldå, så derfor skydes der i reglen spidshjort.”

Læseren udtrykker skepsis for regulering af hjortevildt uden for jagtsæsonen, da han mener vildtet har brug for fred. 

Han hævder, at de efter hans mening meget lemfeldige reguleringstilladelser betyder, at vildtet stresses hele året. 

“Jeg synes ikke det kan forsvares, at vi skyder løs året rundt” lyder det afslutningvis fra læseren.

LÆS OGSÅ: 

JAGTTIDER – GENERELLE OG LOKALE 2020/21

Dåhjortens jagttid på Lolland-Falster er den første til den 31. december. Men alligevel jagers spidshjort reguleringstilladelser uden for jagtsæsonen. Er det måden at få flere hjorte på, hvis det er det, som ønskes? Det spørgsmål rejser læser.  

Netnatur har fremlagt læserens synspunkter heroverfor NST i mailfremsendt 22. juli. Det er ferietid og vi har endnu ikke modtages svar, men i vores mail herfra lyder det:  

Netnatur.dk har modtaget skrivelse, hvor en bruger udtrykker ønske om bedre indsigt i hvordan man udfører regulering af dåvildt på Lolland og Falster. 
 
Brugeren savner bedre indblik i de tilladelser, der gives og vil også gerne vide, hvordan styrelsen kontrollerer, at de dyr, der nedlægges, også svarer til de dyr, som der er givet reguleringstilladelse til. 
 
Håber I kan hjælpe med svar på disse spørgsmål. 
 
Svaret vil blive anvendt på Netnatur.dk i forlængelse af de rejste spørgsmål. 
 
 
 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »