Miljøstyrelsen vil undersøge jægernes erfaringer med dæmringsjagt og skumringsjagt på kronvildt

Af Miljøstyrelsen

Aarhus Universitet undersøger i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet erfaringerne med dæmringsjagt og skumringsjagt på kronvildt og har derfor udsendt en skrivelse til en række udvalgte jægere. 

Undersøgelsen omfatter både jægere som har nedlagt kronvildt og jægere som ikke har nedlagt kronvildt.

Spørgebrevet er elektronisk og besvarelse sker via  personlige link, som findes det udsendte brev.

Af Miljøstyrelsen

I de seneste to jagtsæsoner har det været muligt at drive jagt på kronvildt før solopgang i to forvaltningsområder i Midtjylland og Vestjylland, samt før og efter solopgang/solnedgang på Djursland.

Indførsel af muligheden for at drive hhv. dæmrings- og skumringsjagt blev givet på baggrund af vurderinger fra de lokale hjortevildtgrupper, med blandt andet det formål, at tilgodese afskydningen af kronvildt for at opnå et mere optimalt udtag af hinder og ungdyr i de lokale kronvildtbestande.

På baggrund erfaringerne fra de to sæsoner, er der et ønske om at få vurderet i hvilket omfang denne mulighed har været benyttet, og hvilken effekt den har haft på afskydningen m.v. i de berørte områder, herunder at få en tilbagemelding fra jægerne om ordningens anvendelighed.

Hvilke erfaringer har jægerne gjort sig med hhv skumringsjagt og dæmringsjagt på kronhind og kronkalv. Det skal nu undersøges.

Spørgebrevet udsendes til alle jægere der har nedlagt kronvildt i de aktuelle forvaltningsområder i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19, samt til en gruppe af jægere der ikke har nedlagt kronvildt, men som har riffelpåtegning, og har været på jagt i de pågældende områder.

Spørgebrevet er enkelt, og vil for de fleste ikke tage lang tid at udfylde. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at svare. – Det kan være en fordel at have sin jagtjournal eller jagtnoter klar hvis man har nedlagt kronvildt, da der bliver spurgt ind til alle nedlagte krondyr, og hvornår på sæsonen de enkelte dyr er nedlagt. Spørgeskemaet er udformet så alle punkter på en side skal besvares før man kan komme videre til den næste side. For at vi får de helt rigtige informationer er det vigtigt at man læser spørgsmålene grundigt før man giver sit svar. Det er muligt at genbruge linket og starte hvor man sluttede sidst, hvis man er stoppet midt i besvarelsen.

Linket til spørgebrevet er personligt, men der gemmes ikke personhenførbare data, da identifikation udelukkende sker på baggrund af jægernes registrerede ID-nummer. Linket kan bruges både fra en PC og fra en mobiltelefon.

DCE/Aarhus Universitet står for dataanalyserne, og resultatet af undersøgelsen forventes offentliggjort i foråret 2020.

KLIK herunder og gå til SEKTION OM HJORTEDEBAT

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »