Har man råvildt, der har diaré eller på anden måde virker skrantet, bør man fjerne alle foderstederne, hævder specialkonsulent ved DTU, der slår et slag for en “naturlig bestand i et naturligt leje”

Af Redaktionen

Parasitter var en medvirkende dødsårsag ved halvdelen af de undersøgte rådyr på Bornholm i 2015. Dette kunne læses i Bornholms Tidende, der har interviewet dyrlæge Mariann Chriél, som er specialkonsulent ved Sektion for Diagnostik og Beredskab under Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Mariann Chriél har undersøgt dødfundet råvildt på Bornholm og efterfølgende konstateret, at halvdelen af dyrene dør pga. af store og moderate mængder parasitter. Dette fører til diaré og det dør dyrene af.

Den øvrige halvdel af de dødfundne dyr var omkommet af f.eks. cancer samt infektioner i hud og lunger. I alt 17 dødfundne dyr på Bornholm blev undersøgt.

Fodring af råvildt

Mariann Chriél er ikke i tvivl om, at fodring af råvildt er årsag til de mange tilfælde af parasitter i de obducerede rådyr.

– Hvis man fodrer rådvildtet øger man arealerts bæreevne og udover at fodring i sig selv kan være med til at slå råvildtet ihjel, er fodring med til at gøre rådyrene syge, hævder Mariann Chriél, som understreger, at råvildt ikke tåler at gå så tæt sammen som f.eks. kronvildt og dåvildt.

Når råvildtet samles omkring foderpladserne, stiger infektionspresset og dyrene kan risikere at dø af harmløse mave-tarmparasitter. Ikke mindst lammene kan bukke under, når de hen over sommeren og sensommeren begynder at opsøge fast føde.

Dyrlægen understreger desuden, at fodring af råvildt er med til at holde liv i svage dyr.

Og svage dyr i en bestand er dem, der udskiller flest parasitter. Med fordring kan man dermed risikere at bringe udviklingen ind i en ond cirkel.

Selektiv afskydning er vigtig

– Vælger man alligevel at bevare fodringen er det vigtigt, at man får de svage dyr ud af bestanden, understeger dyrlægen, der påstår, at jægernes overdrevne fokusering på afskydning af bukke også er med til at gøre bestanden syg.

Såfremt man ikke får skudt et tilstrækkeligt antal hundyr, ender man med at få alt for mange gamle råer med svækkede tænder og dermed alt for mange svage dyr, der spreder parasitter.

En hård afskydning er ifølge dyrlægen den bedste medicin mod for mange syge og svækkede dyr i bestanden. Også i de områder, hvor man bygger en bestand op, er det alt afgørende, at man beskyder bestanden rigtig og får de svage dyr ud under opbygningen.

– Dårlige dyr bør normalt forsvinde i løbet af vinteren og de skal ikke holdes i live med fodring. Der er mad nok til en naturlig bestand på de vintergrønne marker, hævder dyrlægen og beklikker jægernes motiver for at fodre råvildtet.

– Fodring er desværre ofte motiveret af stærke trofæer til væggen, hævder Mariann Chriél.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 133)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »