Ny rapport svarer på spørgsmål om hundeblod i danske ulve og ser på omfanget af ulvehybrider i den Centraleuropæiske ulvebestand

Kilde: Uddrag fra aktuel DCE rapport om ulvehybrider samt henvisning til Wikipedia defination af ulvehybrider

Gennem den seneste tid har der i medierne været fremsat tvivl om hvorvidt de danske ulve er genetisk rene ulve og ikke hybrider mellem ulv og hund.

KLIK og læs også: FINSK PROFESSOR: DANSK FOTOULV ER EN HYBRID

KLIK og se også TV indslag om aktuel rapport 

For at skabe klarhed om dette spørgsmål har Miljøstyrelsen den 11. januar 2019 fremsendt en bestilling til Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om et notat, som redegør for DNA-analysers betydning i forbindelse med beskrivelsen af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder analysernes betydning i forbindelse med identifikation af ulve og ulvehybrider.

Hvad betyder det, at den Centraleuropæiske ulvebestand er oplyst at være en velbeskrevet og en ren ulvebestand uden indblanding fra hund?

Er der DNA fra hund i de ulve, som er omfattet af EU’s habitatdirektiv?

Hvad viser hhv. en fuld genomsekventering og de DNA-analyser til arts- og individniveau der er foretaget af de danske ulve på det tyske Senckenberg institut?

I hvor stort omfang forekommer der ulvehybrider i den Centraleuropæiske ulvebestand?

DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herun- der identifikation af ulve og ulvehybrider

En ulvhybrid forekommer kun, når en ulv får afkom med et dyr fra en anden art. Udtrykket ulvhybrid bruges ofte i en forkert sammenhæng. Afkommet vil ikke være en hybrid, hvis afkom er efter to underarter af samme art, f.eks. mellem almindelig ulv og hund. Så forstås afkomt som en bastard. En ulvhybrid kan f.eks. være afkom af gråulv og prærieulv. Et eksempel på en levedygtig og stabil ulvhybrid er canadisk ulv, som i en periode var tænkt som sin egen ulvart. Også rødulv kan kaldes en ulvhybrid, selv om forholdet der er 75 procent coyote og kun 25 procent ulv. KILDE:Wikipidia 

KLIK og læs flere artikler kategoriseret som HYBRID

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »