Der er for længst gået politik i holdningen til ulve. Men hvad mener dem, som stemmer rødt eller blåt om ulve i Danmark? Det forsøger ny undersøgelse at tegne et billede af

Af Redaktionen

Danskernes holdning til ulv kan ifølge en undersøgelse foretaget på vegne af Altinget.dk fordeles i to lige store klumper.

” 37 procent mener, at ulve i Danmark udgør et problem, mens en næsten lige så stor gruppe på 35 procent mener det modsatte. 28 procent svarer ved ikke.”

Undersøgelsen afslørede også, at der var forskel på holdning til ulve i Danmark alt efter om boede på øerne eller i Vest- og Nordjylland.

Læs også: Nordjydere er mest kritiske overfor ulve i Danmark

Men ser man på hvordan holdningen fordeler sig blandt dem, som stemmer på de forskellige partier i Folketinget, er holdningen langt mere nuanceret.

Ulvepolitikken er næppe rød eller blå.

Enhedslisten og Liberal Alliance (LA) står i mange politiske spørgsmål langt fra hinanden

Men når det gælder holdningen til ulve i Danmark, er de to partiers stemmer overvejende enige om, at det er godt, at ulven er kommet til Danmark.

Blandt LA’s vælgere mener cirka 58%, at det er godt med ulve i Danmark. Hos Enhedslisten er tallet lidt højere. Her mener cirka 66% af stemmerne, at det er godt, der er kommet ulve til Danmark.

Modstanden mod ulve i Danmark blandt enhedslistens vælgere er dog til at få øje på.

Den er næppe mere end fem procent, selv om der kan forekomme unøjagtigheder under aflæsning af resultatet, som på Altinget.dk er fremstillet i grafisk form.

Blandt LA’s vælgere er modstanden aflæst til cirka 23%, som har svaret, at det er et problem med ulve i Danmark.

Opmålt hos borgere over 18 år, som stemmer på hhv Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre er der stort set lige mange, som mener, at det er godt, at ulven er kommet til Danmark.

Dansk Folkeparti har dog ikke så mange tvivlere blandt deres vælgere, som tilfældet er hos dem, som stemmer på et af de tre regeringspartier.

Til gengæld findes der blandt Dansk Folkepartis flere vælgere som mener, at ulven er et problem, end der gør blandt noget andet parti, som p.t. er repræsenteret i Folketinget.

Netnatur Kommentar: 

Det bør naturligvis nævnes, at den slags undersøgelser skal tages med et gran salt. Man får som  bekendt svar, som man spørger til.

Og i undersøgelsen har man spurgt:
Hvilket af følgende udsagn er du mest enige i?

  •  Det er godt, at ulven er kommet til Danmark
  •  Ved ikke
  •  Det er et problem, at ulven er kommet til Danmark

Men man kan i princippet være enig i både et og tre  – selv om de aflæses vidt forskelligt. Altså at man mener det er godt, at ulven er vendt tilbage til Danmark, men at det også er et problem – eller en udfordring, som det vel hedder på nydansk.

 

%d bloggers like this: