Spørgeundersøgelse i lokal jagtforening viser massiv modstand mod indførelse arealkrav for jagt på kronvildt

Af Redaktionen 31. juli 2019

En undersøgelse gennemført blandt ca. 500 medlemmer af midtjyske Ruskær Jagtforening under Danmarks Jægerforbund (DJ) viser massiv modstand mod, at det indføres arealkrav i forbindelse med jagt på kronvildt. 

Mindre end syv procent mener, at der bør indføres arealkrav på kronvildt. Dette resultat afsløres, da deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om der skal indføres arealkrav på hind og kalv.

Mere end ni ud af ti svarede dermed nej til arealkrav på kronvildt. (7% ja, 94% nej)

Jægernes modstand mod, at der indføres arealkrav på kronhjortejagt, er dog knap så massiv. Dog er der stadig mere end otte ud af ti, der mener, at dette ikke skal være tilfældet. (19% ja, 81% nej)

Medlemmernes generelle holdning til spørgsmålet om indførelse af arealkrav på kronvildtjagt ser på dette område ud til at være i harmoni med de anbefalinger, som vildtbiolog med hjortevildt som speciale har formuleret i den såkaldte Bennetsen-model.

Se resultatet af Riskær Jagtforenings undersøgelse herunder. 

Skal der indføres arealkrav på kronvildtjagt i Danmark? Hvis lokal gennemført undersøgelse i midtjyske Ruskær Jagtforening, der har sæde i et landets vigtige kronvildtområder, tegner tendensen, er svaret et klart nej.

Interessant, men næppe retvisende 

Undersøgelsen er på ingen måde repræsentativ for stemningen blandt de danske jægere. Hverken blandt jægere i almindelighed eller blandt de 30-40% af de jagttegnsberettigede, som er medlem af Danmarks Jægerforbund. 

Resultatet viser kun stemningen blandt de jægere, der er medlem af den lokale jagtforening og som deltog i undersøgelsen.

Resultatet er dog alligevel interessant. Dels fordi det sandsynligvis er den eneste af sin slags og dels fordi holdningen til de to spørgsmål er så markante, som de er.

– Jeg mener det er vigtig at vi spørge medlemmerne til råds i så vigtige spørgsmål som arealkrav på kronvildt, siger formand for Ruskær Jagtforening Kirstein Risvig Henriksen til Netnatur.dk 

– Alle skal have chancen, for at blive hørt, men ikke alle i foreningen har interesse i kronvildtjagt. Det må vi indse og det forklarer nok hvorfor kun ca. en femtedel af foreningen har valgt at svare, lyder det fra formanden, der personligt mener, det vil være ærgerligt, hvis der skal indføres arealkrav fordi der er enkelte, der ikke kan finde ud af at holde afskydningen indenfor rammerne af det rimelige. 

– Opleves der der et problem, må vi have mandsmod nok til at tage en snak med hinanden om hvordan vi hver i sær ser på det, lyder det afslutningvis fra Kirstein Risvig Henriksen, formand for Ruskær Jagtforening. 

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »