All-Arms.dk har fundet en simpel løsning på en til tider vanskelig opgave, når det drejer sig om skånsom og effektiv renovering af våben

Af Netnatur. Foto: All-Arms.dk Annonce

Allan Elgaard Jensen, stifter og indehaver af våbenshoppen All-Arms, har fundet et columbusæg, når det gælder renovering af våben. Han har erfaret, at sand- og glasblæsning kan erstattes med vandpolering, som efterlader en ren og poleret overflade uden inskriptioner og graveringer tager skade, som kan være konsekvensen ved traditionel behandling med sand- og glasblæsning af udsatte overflader.  

Renovering af våben kræver en nænsom hånd. Især når det drejer sig om våben, som med tiden er blevet hårdt anløbet af rust og tæringer. Da kan det være nødvendigt at gribe til glasblæsning.

Men selv om glasblæsning er lidt mere skånsom overfor overfladen end sandblæsning, er det et kendetegn ved begge metoder, at behandlingen har sin pris.

Nogle af de inskriptioner og graveringer, som man finder i navnlig håndlavede jagtvåben, kan tage skade af behandlingen.

Måske medfører renoveringen, at våbenet mister noget af sit oprindelige udtryk, da graveringerne udviskes eller det bliver vanskeligere at læse stempler og serienummer etc.

Den problematik er man naturligvis klar over hos All-Arms, som udover at være våbenshop også har tilknyttet et våbenværksted, der tilbyder renovering af f.eks. jagtvåben.

Læs også: ALL-ARMS OG ALL-TRAVEL

– Normalt tilbydes sandblæsning og glasblæsning. Og selv om glasblæsning er lidt mere skånsom mod overfladen end sandblæsning, er det stadig en forholdsvis hård metode, der kan fjerne dele af overfladen, som gør, at tekst og inskriptioner forsvinder eller blive mindre tydelige. Men med vandpolering er det noget helt andet.

Det forklarer stifter og indehaver af All-Arms, Allan Elgaard Jensen.

– Vandpolering er lige så effektiv, som de andre to metoder og det fjerner ikke dele af overfladen. Det betyder, at det ganske enkelt bliver sindssygt flot, siger han.

Ideen til at anvende vandpolering i forbindelse med renovering af jagtvåben og andre former for våben fik han, da han vandpolerede reservedele til en Porsche.

– Blandt bilentusiaster anvendes der ofte vandpolering i forbindelse med renovering og vedligehold, men hvorfor ikke prøve metoden på våben?, tænkte Allan Elgaard Jensen.

– Resultatet var overraskende positivt. Gammel brunering forsvandt og det kan ellers være vanskeligt at fjerne. Det samme gjorde rust.

-Naturligvis kan man ikke erstatte den overflade, som længere tids rust har medført, med en ny. Men oversiden bliver flot og glat. Desuden kommer vandpolering ind i alle dele af våbenet, oplyser Allan Elgaard Jensen, som har haft en haglbøsse til reparation, som ikke længere kunne skyde, som han reparerede alene ved brug af den nye metode.

– Ejeren antog, at årsagen var simpel slitage, men forklaringen var, at store mængder fedt og olie havde medført, at hannerne ikke længere kunne spændes.

– Vi anvendte vandpolering på de udsatte områder, hvorefter fedt og olie forvandt. Hermed var problemet løst.

Men ikke kun til våben er vandpolering en effektiv metode til “genskabelse” af den oprindelige overflade, har man erfaret i All-Arms våbenværksted.

– Det virker også meget effektiv ved rengøring af f.eks. plastik, lyder det fra Allan Elgaard Jensen.

Læs mere på All-Arms.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »