Jægerne skal anmelde anskudt hjortevildt. Det understreges i jagtloven – men lovgivningen påbyder ikke trafikanter at anmelde påkørt vildt

Af Redaktionen

Anskyder en jæger et stykke vildt, skal det eftersøges.

Der er “pligt til at rekvirere en hundefører som er optaget i Schweiss-registret, såfremt der under jagt på klovbærende vildt er konstateret tegn på træf og dyret ikke er fundet indenfor 6 dagtimer efter påskydning”, står der skrevet i jagtloven.

Men hvordan forholder lovgivningen sig, hvis en bilist påkører et dyr, som f.eks. et stykke råvildt?

Ingen konkret lovgivning på området

– I Danmark er der ingen lovgivning, der påbyder en trafikant at anmelde påkørsel af et dyr. Det fortæller Michael Ramlau-Hansen, tidligere formand for Dansk Schweisshundeforening. En forening med cirka 500 medlemmer, som “arbejder for at fremme interessen og viden om eftersøgning af klovbærende vildt.”

Spørgsmålet om trafikanters ansvar ved påkørsel af vildt er blevet aktuelt efter at en svensk kvinde blev idømt en bøde på 2.000 svenske kroner for at efterlade et påkørt vildsvin uden at melde det til politiet.

Der bliver hvert år nedlagt et ganske stort antal større dyr i trafikken. Men hvor mange dyr, der påkøres uden at blive registreret, har man næppe noget klart billede af.

Såfremt et påkørt dyr flygter efter sammenstødet og ikke efterfølgende anmeldes til politiet, Falck eller en schweiss-hundefører, vil det måske aldrig blive optaget i oversigten. Desuden vil dyr, der er dødelig skadet ofte søge skjul.

“Selvdødt” vildt opdages forbavsende sjældent.

– Vi kan naturligvis ikke vide, hvor mange dyr der påkøres og efterlades til deres egen skæbne, forklarer Michael Ramlau-Hansen.

– Men at det trods alt sker, er de trebenede dyr, vi ser rundt omkring et eksempel på, slutter han, mens han understreger, at ikke alle trebenede dyr har mistet for- eller bagløb som konsekvens af et trafikalt sammenstød.

Dyreværnsloven er altid gældende

Påkører man et dyr, og kører fra stedet, uden at forvisse sig om dyrets skæbne, så har man under alle omstændigheder overtrådt dyreværnslovens § 1: “Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.”

På schweiss.dk kan man læse mere om, hvordan man skal forholde sig, hvis uheldet er ude og man påkører et dyr i trafikken.

LÆS MERE OM SCHWEISS-REGISTRET HER

På Netnaturs App’s første side er der desuden et link kaldet “Schweisshund”, hvor du kan finde den nærmeste schweisshundefører, som optræder i Schweiss Registret.

Og ellers kan man altid kontakt Falck eller Dyrenes Vagtcentral på 1812

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »