Egon Bennetsen klar med nye videoer fra et område uden brunstjagt. Et forhold han understreger er helt afgørende for optagelserne og en korrekt forvaltning af kronvildtet

 

Tekst og foto: Egon Bennetsen, vildtbiolog

BRUNSTVIDEOER – HJARDEMÅL KLIT – 2019

Det er mig helt og aldeles uforståeligt, at hele Vildtforvaltningsrådet – specielt de ”grønne” organisationer – går ind for den, såvel etisk som biologisk, forkastelige brunstjagt på kronhjorte.

…..

For 11. år i træk har jeg nu lagt YouTube-videoer op med optagelser fra et ca. 2.000 ha stort område i Hjardemål Klit i Nordthy omfattende såvel statslige som private arealer. Se her: https://www.youtube.com/user/EgonBennetsen/videos

I alt 77 videoer er det blevet til gennem årene, og de er tilsammen vist over 288.000 gange, med denne video af den legendariske hjort “Kæmpen” som topscoreren med ca. 70.000 visninger:

 

 

Videoerne viser, at der i bestanden er et fint antal voksne (8+) og endog nogle gamle hjorte (13+).

Næppe nogetsteds i landet – bortset fra på en håndfuld godser – kan man fremvise noget lignende.

Med videoerne dokumenterer jeg, at det er en helt afgørende forudsætning for et rimeligt antal voksne hjorte (8+) i bestanden, at brunstjagten fjernes. Det fremgår jo med al ønskelig tydelighed, hvor nemt de kunne skydes.

Videoerne har samtidig givet mig mulighed for at følge enkelte hjorte i en årrække. Den ovenfor omtalte “Kæmpen” har jeg på video i årene 2009 -2016. Altså 8 år.

Det ville nærmes være utænkeligt i områder med brunstjagt!

 

BRUNSTJAGT:

Det er her på sin plads at repetere brunstjagtens mange skadevirkninger:

  • Brunstjagten ligger først på jagtsæsonen, og altså på det tidspunkt hvor hjortene efter 7 måneder uden jagt er mindst skræmt, hvor deres opmærksomhed er rettet mod hinderne, og hvor de samtidig med deres brøl gør tydeligt opmærksom på deres tilstedeværelse. De er derfor et nemt bytte.
  • Brunstjagten er skræddersyet til at fjerne de største – og oftest ældste – hjorte i bestanden. Disse er derfor i mange områder i aldersintervallet 4 – 6 år.
  • Brunstjagten er derfor en helt afgørende hindring for opfyldelsen af forvaltningsmålet om mindst 5 % voksne (8+) hjorte i handyrbestanden.
  • Brunstjagten eliminerer den naturlige selektion, som netop forstærkes, når et antal hjorte i aldersklassen 6 – 14 år kæmper om at give deres gener videre.
  • Brunstjagten bevirker, at hjortene skydes på et tidspunkt hvor kødet, som ellers er gourmetmad, på grund af brunstlugt reduceres til pølsekød eller hundemad. Og det er selvsagt ødelæggende for salg af kød af hjortevildt generelt, hvis hjortekød fra frysedisken i et supermarked stammer fra en brunsthjort, og det på en meget brutal måde går op for værtsparret under madlavningen til en festlig aften med venner på besøg. Jeg refererer til et konkret eksempel.
  • Brunstjagten tilskynder til opretholdelse af en alt for stor bestand af hinder i et forsøg på at tiltrække de største hjorte.
  • Brunstjagten ødelægger den eneste mulighed, den almindelige, naturinteresserede bruger har for at se de største hjorte ved en rimelig indsats. Ovenikøbet i situationer der emmer af spændingsmættet urkraft og vildskab, som videoerne dokumenter.

…..

Er der da slet ingen fordele ved brunstjagten?

Jo, for den egoistiske jæger, der vil være så sikker som muligt på hvert år at skyde den størst mulige hjort på den lettest mulige måde. Det kan for den ene være en 3 års hjort med et spinkelt gevir som f.eks. denne:

              For andre og færre en 4 – 5 års hjort som denne:

Men det betyder samtidig, at hjorte som denne, på måske 10 – 12 år, vil forblive en uhyre sjældenhed i den danske natur:

…..

Man bør naturligvis tage udgangspunkt i den biologisk korrekte forvaltning af bestanden i stedet for at lancere en forvaltningsplan, som et fornemt tilbud til jægerne!

Det er derfor ikke en arealbaseret forvaltningsplan, der er løsningen, men derimod en tidsstyret model:

https://www.netnatur.dk/forvaltningsmodel-for-kronvildt/

…..

Jeg håber alle får en lige så stor oplevelse ved at se videoerne, som jeg har haft ved at optage dem.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 158)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »