Presset Vildtforvaltningsråd strør om sig med gaver og kragejagt før solopgang samt jagt på sølvmåge, er kun nogle af de muligheder, der måske venter jægerne

Netnatur Kommentar

Såfremt Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vælger at følge det udspil, der er indsendt af Vildtforvaltningsrådet, er der flere gode jægernyheder i udsigt.

Udover jagt på krage og husskade før solopgang, bliver det atter muligt at skyde sølvmåger.

Jagttiderne bliver på nogle arter mere dynamiske og så bliver duejagten flyttet 14 dage tilbage – og hvad grågæssene angår, bliver jagttiden rullet tilbage til første august.

Presset råd

Der er næppe tvivl om, at Vildtforvaltningsrådets udspil skal ses i lyset af en periode, hvor rådets rådgivende funktion har været debatteret internt i rådet efter ministeren underkendte rådets meget omdiskuterede og meget principielle hjortevildtplan.

Ministerens underkendelse kom i rækken af en række andre tiltag, som også er gået i jægernes retning helt eller delvist uden om rådet. Her tænkes forventet lovliggørelse af buejagt på stort hjortevildt, falkejagt og den allerede gennemførte bekendtgørelse, der gør det muligt at sætte tag på skydetårne.

Regeringens jagtpolitik skal især måles og vejes på den lange bane, og her står spørgsmålet om arealbegrænsning i forskningsmæssig øjemed stadig uafklaret. Læs også: Adaptiv forvaltning eller sund fornuft

Meget kan derfor tyde på, at Vildtforvaltningsrådet er begyndt at vejre den politiske situation.

Den udvidede jagt på grågås på dyrkede marker, er dog næppe et jægerønske. Det må være et landbrugsønske, da augustjagt på gæs i jægerkredse kun har fyldt ganske lidt i jagtdebatterne.

Faglighed i politisk struktur

Rådet hævder, at de fremover vil arbejde mere fagligt. Det er der udarbejdet et stykke papir på. Er det tilfældet, kan jægerne naturligvis kun være tilfredse. Fagligt står vi stærkt. I en verden styret af føleri, er vores fremtid som jægere mere usikker.

Men hvordan denne faglighed ses tænkt ind i Vildtforvaltningsrådets fremadrettede arbejde, står dog noget uklart.

Hvis det er organisationerne og deres agenda, der i nedsatte udvalg, skal levere fagligheden for de samme organisationer og deres agenda, er der næppe tale om øget faglighed. Blot politisk knobskydning.

Derfor er det også alt for tidligt at udråbe udspillet som succes eller fiasko.

Vel er det positivt, at der kan skydes krager på træk i dæmringen og at sølvmågerne atter skal jages.

Men disse vildt- og jægervenlige tiltag må ikke fjerne fokus fra den mere principielle debat om faglighed og strukturen i det politiske spil, som tegner jagtpolitikken i Danmark.

En kovending?

Osten i musefælden har altid været gratis og inden man bider til bolle og jubler over de nye tiltag, er det vigtigt at bevare begge ben på jorden og se udspillet i sin rette kontekst.

Udspilet må derfor ikke flytte fokus fra de igangværende og meget alvorlige debatter om faglighed og mangel på samme – f.eks. i relation til diskussionen om indsamling af data og ikke mindst behandling af indsamlet data.

Denne debat fortsætter og er stadig lige så aktuel i dag, som den er i morgen.

Har man det i baghovedet, er der grund til at fejre, at der udgår mere jagt- og erhvervsvenlige  initiativer fra Vildtforvaltningsrådet. Det gør rådgivningen mere bæredygtig og minimerer risikoen for, at regeringen igen underkender rådgivningen og træffer egne beslutninger.

Om rådet ligefrem har foretaget en kovending, kan diskuteres, ligesom det kan diskuteres, hvad der er årsag til, at rådet er kommet mere på linje med den nuværende regering og den del af befolkningen, som er påvirket af f.eks. måger og råger i byerne, der snart – efter meget at dømme – kan bekæmpes støjfrit ved hjælp af dresserede rovfugle.

Politisk bæredygtigt

Succes har mange fædre og i dag vil alle gerne have en bid af kagen. Det gælder kritikkere, der har lagt pres på rådet og det gælder ikke mindst dem, der har har siddet med ved bordet i Vildtforvaltningsrådet, og som har været med til at forfatte de nye indstilligner.

Spørgsmålet er hvem der står fader ved udspillet, når kun krummerne er tilbage og man igen skal forholde sig til det mere overordnede og principielle i fremtidens jagtadministration.

Om den nuværende regering gør det godt eller skidt i almindelighed skal vi ikke kommentere på. Men isoleret set har regeringens jagtpolitik blæst i den rigtige retning. Men også her er det på den lange bane, at ministerens jagtpolitk skal måles og vejes. Kun fremtiden kan vise om tiltagene konkretiseret i rådets indstilling samt ikke mindst regeringens eget udspil til ny jagtlov, er bæredygtig  …

Den debat må ikke overskygges af skumringjagt på krager

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »