Danmark bliver måske det første land i verden, som helt forbyder bly i ammunition til jagt – både i hagl og riffelammunition.

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Danmark blive måske det første land i verden, som helt forbyder bly i ammunition til jagt – både i hagl og riffelammunition.

Hvert år nedlægges der i Danmark cirka 200.000 pattedyr.

Hvis alle jægere anvender blyholdig riffelammunition, så svarer det, ifølge Danmarks Jægerforbund, til at danske jægere efterlader op til 2.000 kilo bly i naturen hvert år.

Bly skal ikke ende i vores natur eller fødekæder. Bly er giftigt for livet i vandløb og søer. Eksempelvis kan fisk, krebsdyr og vandplanter tage skade, og selv meget små mængder bly kan skade udviklingen af hjernen og indlæringsevnen hos børn.

Derfor ønsker miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Jægerforbund at udfase bly i riffelammunition, for at opnå en mere bæredygtig jagt i Danmark.

– Bly er et tungmetal, som ikke hører hjemme i naturen eller i vores fødekæder. Når man går på jagt herhjemme skal det ske på en måde, der er bæredygtig, og som ikke forurener vores fælles natur. Derfor er jeg glad for, at regeringen nu, sammen med Danmarks Jægerforbund, kan arbejde målrettet på, at Danmark bliver det første land i verden, der forbyder bly i riffelammunition til jagt. Ligesom vi var det første land i verden, der forbød bly i haglpatroner

Det siger Lea Wermelin.

Salg og brug af blyhagl til hagljagt i Danmark blev allerede forbudt i 1996.

LÆS også:

En helt ny type blyfri riffelammunition

Mens flere europæiske jagtorganisationer – herunder f.eks. BASC – kæmper mod forbund mod brug af blyhagl, har Danmarks Jægerforbund valgt at gå den modsatte vej i spørgsmålet om brug af blyholdig jagtammunition og støtter nu forslag om forbund mod brug af bly i ammunition, der skal anvendes til riffeljagt. 

 

Danmarks Jægerforbund har længe arbejdet på at finde alternativer til de blyholdige projektiler, som benyttes i riffelpatroner til riffeljagt. Nu er alternativerne så gode, at det vil være muligt, at gøre jagten blyfri.

– For os som grøn interesseorganisation er det helt essentielt, at vores passion, som er jagten, ikke efterlader sig forurening i naturen. Derfor var Danmark det første land i verden, som forbød bly i haglpatroner. Vi bliver det første land i verden, som kræver bionedbrydelige haglskåle i haglpatroner, og nu bliver vi også det første land i verden, som forbyder bly i riffelammunition til jagt

Det siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

LÆS også: UNDGÅ BLY I VILDTKØD

Udfasning af bly i riffelammunition vil kræve en ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Projektiler indeholdende bly er tungere end blyfrie alternativer som eksempelvis kobber, og derfor skal regler for krav til kuglevægt gennemgås for alle danske vildtarter.

Det er særligt afgørende, at justeringer af reglerne vedrørende krav til jagtammunition foretages på en sådan måde at blyfri riffelammunition sikrer en effektiv og forsvarlig nedlæggelse af vildtet.

Se også DR1 – gå til 20.05. 

Miljø- og Fødevareministeriet undersøger derfor nu, hvordan kravene til riffelammunition kan tilpasses, så riffelammunition uden bly kan anvendes på forsvarlig vis, samt hvilke faglige og sikkerhedsmæssige forhold, der er knyttet til at indføre et sådant forbud. Herefter kan udfasningen af bly komme til at ske i praksis.

Forbuddet mod bly i riffelammunition til jagt forventes at træde i kraft i løbet af 2023 efter en overgangsfase.

LÆS også: ER DIN RIFFEL STOR NOK TIL JAGT MED BLYFRI AMMUNITION?

Fakta:

  • Salg og brug af blyhagl til hagljagt i Danmark er allerede forbudt.
  • Begrænsning af bly i riffelammunition til jagt vil kræve en ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.
  • Der vil være tale om midlertidige nationale regler, indtil der vedtages EU regler på området. Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder på et lignende forbud i EU. Derfor kan Danmark indføre et forbud allerede nu uden, at det vil være i strid med EU-reglerne.
  • Udfasningen af bly i riffelammunition til jagt forventes at træde i kraft i 2023 efter en overgangsfase.

LÆS OGSÅ: DJ SIGER NEJ TIL KOBBER-UNDERSØGELSE

LÆS OGSÅ:
En helt ny type blyfri riffelammunition

Se også NETNATURS udstyrs-forslag til bukkejagt

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »