DCE rådgiver om jagttider i Danmark og selv om fløjlsand, havlit og taffeland netop er blevet fredet bunder dette ikke i anbefalinger fra det danske universitet. Tværtimod.

Af Redaktionen

Fra og med jagtsæsonen 2020/21 må der ikke længere drives jagt på havlit, fløjsland og taffeland. 

Dermed har hav- og motorbådsjægerne mistet halvdelen af de primære jagtarter. Kun sortand og edderfugl må fortsat jages.

Langs kysterne og ved større søer etc. skal jægerne også være særlig opmærksomme. For her trækker den nu fredede taffeland sammen med andre arter, og i skumringen og dæmringen kan den minde om f.eks. troldanden, der endnu er jagtbar. 

De danske arter blev til stor overraskelse for mange jægere fredet, da opfattelsen i jagtmijøet er, at jagten drives bæredygtig og at bestandende ikke lider overlast pga af jagtlig udnyttelse.

LÆS også: PRINCIPAFTALE OM JAGT: BORGFRED ELLER TIKKENDE BOMBE?

DCE var at af samme opfattelse og i linket her kan man læse mere om universitets rådgivning i forhold til jagt og jagttider.   

Når man alligevel i Vildtforvaltningsrådet valgte at frede ænderne bunder det i et princip om at følger internationale anbefalinger. Og det medførte, at man tilsidesatte de anbefalinger, som rådet havde modtaget fra DCE. 

 

 

Herunder kan læses uddrag af DCE’s omtale af de tre omtalte arter. Bemærk link i begyndelsen af artiklen her. 

DCE’s vurdering af gældende jagttid for taffeland

Det vurderes, at det forholdsvis begrænsede jagtudbytte i Danmark næppe har nogle bestandsbiologiske indvirkninger på flyway-bestanden, og da de fleste taffelænder nedlægges efter det store tiltræk fra yngleområder nordøst for Danmark, vurderes det samme sandsynligvis at være tilfældet i forhold til den danske ynglebestand.

På grund af den samlede flyway-bestands tilbagegang, opklassificering til kategori A1b og rødlistestatus som VU (sårbar), bør arten dog have øget opmærksomhed.

DCE’s vurdering af gældende jagttid for fløjlsand

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som VU (sårbar) på de europæiske rødlister betyder dog, at jagten på fløjlsand bør have øget opmærksomhed. Der bør være specielt fokus på udviklingen i jagtudbyttet

Fra og med 2018 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet og gennem de seneste 10 år er der indberettet et stigende antal fløjlsænder til vildtudbyttestatistikken. 

DCE’s vurdering af gældende jagttid for havlit

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid, fordi jagten kun høster et overskud af hanner i bestanden. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som VU (sårbar) på de europæiske rødlister betyder dog, at jagten på havlit bør have øget opmærksomhed.

Udbyttet vurderes som relativt stabilt. Fra og med 2018 måte der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet.

De danske havjægere bliver især ramt af de nye fredninger. De mister jagten på fløjlsand og havlit. Fremover må de kun jage sortand og edderfugl. Desuden vil risikoen for at forveksle ikke jagtbare ænder med de jagtbare blive anvendt som argument for at opnå endnu flere fredninger. Det vurderer Danmarks Jægerforbund, som er medunderskriver på de fredningsforslag, der blev sendt til Miljøministeriet.  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »