“Hovedløs forvaltning” kalder Egon Bennetsen denne artikel, hvor han ser på en række hjorte, der må skydes og tilsvarende hvilke “mellemhjorte” som ikke må og som dermed går videre i avlen

”MELLEMHJORTE”-FREDNING

Et konkret eksempel på hovedløs forvaltning.

I Nordjylland er vi på andet år underlagt ”mellemhjorte”-fredning, altså fredning af hjorte, der ikke er mindst ulige ti-ender. (5 sprosser på en stang).

Lad os kort se på en alderstabel for en kronvildtbestand, hvor der hvert år er en tilgang på 100 2 – årige hjorte. For en konstant bestand, kræver det en afgang ligeledes af 100 hjorte. Med en afskydning af hver tredje hjort (33 %) i hver aldersklasse, giver det en bestand på 300 hjorte. Inklusiv 1-årige hjorte giver det en andel af 8 + hjorte på 5,6 %. Hermed opfyldes målsætningen.

 

Skema 1
“Ideal”-bestand. Jævn afskydning 33% i hver aldersklasse
Alder år Før Efter Skudt % Afsk
2 100 67 33 33
3 67 45 22 33
4 45 30 15 33
5 30 20 10 33
6 20 13 7 33
7 13 9 4 33
8 9 6 3 33
9 6 4 2 33
10 4 3 1 33
11 3 2 1 33
12 2 1 1 33
13 1 0 1 100
I alt 300 100 
Hjorte 8 år og ældre 25 8,3% Inklusiv sphj.: 5,6%

 

For at belyse problemstillingen med et konkret eksempel, og få sat ”ansigter” på hjortene, har jeg valgt at vise alle 2-4-årige hjorte, jeg har optaget med mine vildtkameraer på mine 66 ha siden fejning i sommer.

Alle aldersbedømmelser er mit skøn, som kan være rigtigt eller forkert, men sådan er betingelserne, når vi afskyder kronvildt.

SE FOTOS nederst i denne artikel – evt. inden der læses videre

I henhold til tabellen skal 33 % + 22 % + 15 % = 70 % af den totale afskydning altså falde i aldersklasserne 2 – 4 år, heraf godt halvdelen (55 %) blandt de 2-3-årige.

Hjortene i venstre kolonne er nok gennemsnitligt 1 år ældre end i højre spalte. Dog er den billedskønne 12 -ender øverst til venstre formentlig 2 år, hvorimod den kropsstærke øverst til højre nok er 4 år (eller 15 år?).

Man kan hævde, at hjortene i højre spalte nok skal udvikle sig til hjorte, som dem til venstre. F.eks. kan hjortene med brækkede stænger og sprosser, jo have været lidt af hvert, inden skaden skete.

Måske. Det afgørende er, at vi ikke ved det. Derimod ved vi, at hjortene til venstre (bortset fra de 2 -3 nederste) har vist, at de har potentialet til en flot trofæmæssig udvikling.

Der er i alt 27 hjorte, hvoraf de 10 til venstre må skydes, og de 17 til højre er fredet.

I henhold til tabellen skal der skydes 33 %, altså 9 hjorte.

Ideelt set burde man frede de 7 hjorte øverst til venstre, og foretage den nødvendige afskydning af de 9 hjorte blandt de øvrige. At man ligefrem freder hjortene til højre, er jo helt håbløst. Ved at frede disse lægger man hele afskydningen over på hjortene til venstre, som stort set alle skal skydes, hvis bestanden skal holdes konstant.

Har man i forvejen en bestand med overvægt af hjorte som dem til højre, er løsningen naturligvis ikke at totalfrede dem og derved øge deres antal og andel af bestanden.

Tværtimod burde man højest skyde 2 blandt de 7 øverste hjorte til venstre og mindst 7 af de 9 hjorte blandt hjortene til højre og de nederste par stykker til venstre.  Hvordan sikrer man dette?

Det gør man ved at bruge min model: https://www.netnatur.dk/forvaltningsmodel-for-kronvildt/

En forholdsvis kort jagttid på kronebærende hjorte og en betydelig længere jagttid på ikke – kronebærende hjorte.

Altså nærmest det omvendte af det gældende.

At man aldrig kommer i mål med 5 % 8 + hjorte af god kvalitet ved at frede alle hjortene i højre kolonne, og skyde alle i venstre, burde være umiddelbart indlysende for de fleste.

Det er paradoksalt nok ikke tilfældet med en del lokale hjortevildtgrupper, Den Nationale Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet. Netop de organer, der har ansvaret for hjortevildtforvaltningen.

Men hvad så hvis hjortene til højre er fredet, og man ikke får skudt alle hjortene til venstre?

Ja så stiger bestanden, og hvad der så sker kan man læse i: https://www.netnatur.dk/kronvildtforvaltning-1/

I denne artikel er hovedkonklusionen, at: Så uanset hvilket (bestands)niveau en hjortebestand er på, vil ”mellemhjorte”-fredning, føre til en væsentlig lavere andel 8+ hjorte i bestanden.

NB: Hvordan er det så gået med afskydningen af de viste hjorte?

Vi har ingen skudt.

Den elendige afskudshjort nederst til venstre kom fint under en trykjagt, men skytten kunne ikke med sikkerhed se det var en ulige 10-ender, så den fik lov at løbe.

At tro man kommer nærmere målsætningen om 5 % 8+ hjorte ved at lade hjortene bliver 12 -ender, før man skyder dem, er helt forkert. Der er nok 7-8 års aldersforskel på disse to frilandshjorte fra Hjardemål Klit. Langt de fleste steder er der en uendelig lille sandsynlighed for, at hjorten til højre overlever dette åremål og udvikler sig til kapitalhjorten til venstre. Især hvis man har brunstjagt. I så fald ville dette videofoto heller ikke have eksisteret.

MINDST ULIGE 10-ENDER

MÅ SKYDES  

                                                                ”MELLEM”HJORTE

 FREDET  

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »