En af de mest markante skikkelser i spørgsmålet om jagtens fremtid i Danmark trækker sig med øjeblikkelig virkning fra alle tillidsposter i Danmarks Jægerforbund

Af Redaktionen

Jægerforbundet har mistet en af sine mest markante stemmer i de mange spørgsmål, som er knyttet til jagtens fremtid i Danmark.

Ejner Gubi trækker sig med øjeblikkelig virkning fra alle tillidsposter i Danmarks Jægerforbund.

Årsagen begrunder han med personjagt på udvalgsformand Norbert Ravnsbæk, som i forrige uge måtte se sig fyret og erstattet med Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Det fremgår af skrivelse sendt til Haderslev Jægerråd og bestyrelsen i Kreds 4 i Danmarks Jægerforbund, hvor Ejner Gubi indledningsvis skriver:

” … efter lange, mange og nøje overvejelser har jeg truffet beslutning om, at jeg med omgående virkning trækker mig fra mine tillidsposter (Haderslev Jægerråd og bestyrelsen i Kreds 4) i Danmarks Jægerforbund.

Ejner Gubi har ikke mindst på de sociale medier fremstået som en af Jægerforbundets største, men også mest kritiske tilhængere.

Det har gjort, at hans stemme har vejet særlig tungt. Især når bølgerne om Jægerforbundets mere og mere topstyrede ledelesstil er gået højt.

Til trods for, at Jægerforbundet de seneste to, tre år har fremstået kriseramt, har han i et utal at debatter fastholdt sin støtte til forbundet og den gode idé, som han mener, at Danmarks Jægerforbund er.

” I mere end 40 år har jeg slået mine folder på ét eller andet niveau i Danmarks Jægerforbund (tidligere LJF af 1923) og ligeså mange år har jeg gjort det med hjertet og udelukkende med tanke på, at bidrage til at sikre den frie jagt i Danmark og til at styrke den jagtorganisation, jeg har været en fast del af”

I det brev, der er udgået til Haderslev Jægerråd og Jægerforbundets kredsbestyrelse i Kreds 4 forklarer Gubi også, hvad det er, der har drevet ham i de mange år, som aktiv i Danmarks Jægerforbund: 

“Den åbne dialog og de fælles mål om jagtens værdier har uden tvivl været det brændstof, som har holdt mig kørende.”

Men den åbne dialog mener Ejner Gubi er blevet erstattet af lukkethed og topstyring.

I den fremsendte mail understeger han, at afsættelse af formanden for Jægerforbundets hjorteudvalg har været udslagsgivende for beslutningen.

Ejner Gubi anfægter dog ikke hovedbestyrelsens ret til at sætte den mand ind på formandsposten, som denne måtte ønske.

Men han finder det det uanstændigt, at der måske er plantet en fortælling om fyringen, som ikke har sin gang på jorden.

Mere personjagt end jagt på resultatet

Ejner Gubi påpeger, at manglende samarbejdsevner og manglende tillid under ingen omstændigheder kan bruges som begrundelse for fyringen.

Det kan i følge Ejner Gubi umuligt være forklaringen på, at man i stedet vælger at lade DJ-formand Claus Lind Christenden overtage pladsen, som formand for forbundets hjorteudvalg.

Læs mere: DJ-ledelsen fyrer vestjysk udvalgsformand 

Gubi betrager således den nu afsatte formand for hjorteudvalget (Norbert Ravnsbæk), som det nok mest fagligt velfunderede HB-medlem, som Danmarks Jægerforbund har siddende.

Gubi finder det ligeledes påfaldende, at andre udvalgsformænd, hvoraf nogle står bag fyringen, selv har formået at gå under radaren. Også selv om nogle af deres ansvarsområder “sejler”.

Ikke mindst undrer Gubi sig over, at det udvalg, som har vækst i medlemstallet som fokusomåde, tilsyneladende slipper unden påtale.

Målet er flere medlemmer af Danmarks Jægerforbund, men alligevel leverer udvalgets formand fra kreds 1 et medlemstal, som flere gange er set omtalt som discideret “blødende”.

Dette får Ejner Gubi til at konkludere, at afsættelsen af Norbert Ravnsbæk ikke bunder i andet end regulær personjagt og i brevet skriver han følgende:

“Når vedkommende formand med ansvar for medlemsituationen ikke engang bliver spurgt ind til, hvad der skal ske, ja så vælter mit korthus altså. Så er det mere personjagt end jagten på resultater”

Læs også om presset DJ-formand, som Netnatur mener fægter i blinde, når han skyder efter egne tillidsfolk og den frie jagtpresse 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »