Læser skriver om trofæjagt og afskydning: “Positivt at mange jægere vil opgive trofæjagten og i stedet afskyde de dårlige bukke”

I en mail sendt til Netnatur og trofæjagt og afskydning redegør Claus Skovhave for sit syn på jagt på hjortvildt og selv om dette ikke var hans hensigt at få det vist som et læserbrev, bringer vi med tilladelse alligevel skrivelsen som et læsersynspunkt.

Læserbrev: Claus Skovhave 31. august 2021

Jeg prøver generelt at følge med i hvad Netnatur og andre skriver omkring vores allesammens hjortevildt, det være sig kronvildt som råvildt.

Mange har nok fulgt med i hvad der kommer til at ske med kronvildtjagten, men nyeste skud på stammen er jo nok råvildtjagten.

Skal der til at være arealkrav der også? Selv om det ikke er et krav – endnu. 

Men det kan alligevel være svært at forestille sig med alle de særregler og især hvorfor opstår disse meninger og regler ?

Nogle mener at afskydningen er skæv på hhv. bukke og råer, og er derved indirekte skyld i at dyrene mistrives.

Jeg har selv for nogle år siden kontaktet Miljøstyrelsen om, at med den afskydning vi har, vil dyrene over generationer degenerere, da vi hvert år fjerner de bedste hjorte og lader de, i bedste fald, næstbedste komme til at parre sig. Men oftest, vil det jo være “skidtet”, der formerer sig, når de bedste er væk.

En buk kan vel typisk beslå 3-4 råer, og når det så er den næstbedste eller hvad der nu kommer til, ja så er resultatet også derefter.

Det kan hverken jægere eller især dyrene være tjent med.

Svaret på mit spørgsmål fra Miljøstyrelsen var:

“Jamen rådyr er jo ikke truet og bukkejagt er jo en tradition.” 

Det er jo rigtigt, så med den forklaring skal vi da bare blive ved med at skyde de bedste dyr, uden at tænke nærmere over det. 🤔

Men alle medier indenfor jagt gør et stort nummer ud af, hvem har skudt den største. Dertil kommer bukkepral, billeder af imponerende gevirer og opsatse. Selv på Netnaturs side er der et billede af en skudt buk, der ikke er ret gammel.

Læs: “artikel, undgå bly i vildtkød”.

Alle skyder alt, inden naboen gør det! 

Så bliver det altså svært at argumentere for, at vi skal tænke os om inden vi skyder.

Men jeg er dog lidt glad for, at der igen bliver nævnt og spurgt til som da man indførte bukkejagten.

Der var det jo meningen, at vi skulle bortskyde de dyr, der ikke skulle indgå i avlen.

Hvis vi kunne få det indført igen, ville det være et rigtigt stort plus, for både jægere og dyr og de personer som nyder at se dyrene på marken og i skoven. Og vi ville som jægere ikke få Miljøstyrelse og Vildtforvaltningsråd på nakken om at vi udfører afskydningen forkert.

Lidt ærgerligt er det, at 40% af de adspurgte jægere som mener, vi skal blive ved at afskyde, som vi gør i dag.

LÆS: 
BUKKEJAGT: SÅDAN ØNSKER JÆGERNE JAGTTIDEN

Hvor stor en % del af disse, der så afskyder “rigtigt”, er jo et spørgsmål, hvor vi kun kan gætte på svaret.

Meget positivt er det dog, at der er 23% der vil opgive trofæjagten og i stedet afskyde de dårlige bukke mod en sen efterårsjagt.

Og 28% vil droppe forårsjagten totalt og kun skyde efter brunst.

Det giver efter min lommeregner en procentdel, der er større en halvdelen af de adspurgte, nemlig 51%

Den gruppe er jo lang større end nogle af de andre grupper, incl. dem i “40% gruppen”, som vil fortsætte som hidtil med den gale afskydning.

LÆSERBREVE DER ØNSKES OPTAGET PÅ NETNATUR KAN FREMSENDES TIL INFO@NETNATUR.DK

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »