Alle snakker om mårhund. Men hvor meget ved vi egentlig om den lille “vaskebjørnshund”. Klik her og se britisk film, der går tæt på det succesfulde pelsdyr  

Video: Wild Animals

Der er flere arter af mårhunde – eller Raccoon dogs, – der frit oversat betyder vaskebjørnshund, da den har visse ligheder med den nordamerikanske vaskebjørn, selv om de to arter ikke er beslægtet.

Hvor vaskebjørnen er beslægtet med bjørne, er mårhunden medlem af hundefamilien.

KLIK, se og lyt: Mårhund: Sådan lyder den

Mårhund

Mårhund må i Danmark reguleres hele året og døgnet rundt, da man frygter, at den kan blive en alvorlig trussel mod Danmarks mere oprindelige fauna. KLIK og gå til

SEKTION MÅRHUND

Mårhund er elsket og hadet

Holdningen til den lille mårhund svinger fra land til land. 

Hvor man i f.eks. Japan hylder mårhunden, gør man i Danmark stort set alt, hvad der er muligt, for at bremse det invasive rovdyr i at brede sig mere end det allerede har gjort.

MÅRHUNDEN – INVASIV, UØNSKET OG SVÆR AT BEKÆMPE

Uanset hvad man mener om mårhunden, skal den art finde sin plads i de nye omgivelser, som den indtager.  

Hvordan det går til kan man blive meget klogere på i denne film, som kommer hele vejen rundt om den asiatiske mårhund, som alle taler om, men som mange endnu kun ved ganske lidt om. 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »