Verdens største opdrætter af næsehorn har planer om at sælge en del af sit lager på global onlineauktion. Planerne vækker bekymring, da det frygtes at undergrave international handelsforbud

Af Redaktionen

Verdens første lovlige auktion for horn af næsehorn, er sat til at vare tre dage og skal i følge Sundayworld.ca.za løbe af staben i dagene frem til d. 23. august.

6 tons horn på lager

Den sydafrikanske forretningsmand og vildtopdrætter John Hume, der har næsten 1.500 næsehorn på sin farm, har et lager på næsten seks tons horn fra især selvdøde og afhornede næsehorn, som han ønsker at sælge. En mulighed, som han nu sammen med andre opdrættere har mulighed for eftersom han har vundet en otte år lang sag om retten til at sælge horn fra opdrættede næsehorn

Læs mere: Handel med næsehornshorn er igen lovligt i Sydafrika

Hume har sammen med andre private næsehornsopdrættere fjernet horn fra sine mange dyr i flere år. Dyrene bedøves, og hornets øverste del fjernes under en blodløs operation.

Horn fra næsehorn skal måske forblive i Sydafrika 

I et forsøg på at standse den ulovlige nedslagtning af næsehorn i Afrika og Asien trådte et international CITES forbud mod salg af næsehorn i kraft i 1977. Dette blev efterfulgt af et forbud i 2009, som forbød salg af næsehorn i Sydafrika.

Eftersom Hume har vundet retten til hjemmemarkedssalg i Sydafrika, planlægger han at sælge 500 kg horn på en online-auktion. En auktion, som vil være åben for tilbudsgivere fra Kina, Vietnam og andre nationer.

Vilkårne er dog, at hornene forbliver i Sydafrika. I det mindste indtil det global forbud mod handel ophæves eller indtil de udenlandske købere får import- og eksporttilladelser fra Sydafrika og eget hjemland.

Hvorfor dog købe?

Den varslede online auktion mødes med bekymring fra flere sider og Jo Shaw, WWF i Sydafrika, har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor købere ønsker at byde på hornene, når den internationale handel efter hans vurdering vil forblive ulovlig.

“Der er ingen væsentlig efterspørgsel efter næsehorn i Sydafrika, og adgangen til internationale markeder er ulovlig – så hvorfor skulle købere dog byde på horn på denne auktion?” lyder det fra WWF’s talsmand i Sydafrika.

I debatten om aktionen er der peget på en erklæring, der blev udstedt efter at Sydafrika offentliggjorde sit udkast til det nye forslag. Denne erklæring åbner op for, at det måske vil blive muligt at eksportere næsehorn fra Sydafrika til “private formål”.

Erklæring understreger dog, at der – med undtagelse af lovlige jagttrofæer – ikke kan udføres næsehornshorn”, hvis anvendelsen især er kommerciel.

Brug for indtægt til fortsat beskyttelse

Forsøget på at skabe økonomi i opdræt at næsehorn skal ses i lyset af, at private nu ejer 37% af Sydafrikas stadig mere truede bestand af næsehorn. Uden indtægter fra de værdifulde horn er det vanskeligt at bevare avlernes motivation for fortsat at beskytte dyrene mod det voksende krybskytteri.

Derfor håber avlerne, at købere fra London, Tokyo, Beijing, New York og andre steder vil byde på et stykke horn fra den massive lagring af næsehorns-horn, der er opbygget over fyrre år i private og statslige lagringsfaciliteter i Sydafrika.

Læs også: Swaziland overvejer at sælge horn fra næsehorn

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »