Nye supplerende oplysninger er tilføjet klagen mod DCE-forsker Peter Sunde. En klage som Aarhus Universitet har sendt videre til behandling i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Af Redaktionen

Medforfatter til  ”Bæredygtig krondyrforvaltning” seniorforsker Peter Sunde, DCE ved Aarhus Universitet blev d. 23. januar 2018 indklaget for Videnskabelig uredelighed.

Bag klagen står vildtbiolog, Cand.scient. Egon Bennetsen

KLIK og læs mere: DCE forsker indklages for videnskabelig uredelighed

Klagen har Århus Universitet nu sendt videre til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Miljøminister: Ingen jagt i yngletid

“Efter Klagens indgivelse til Praksisudvalget har DCE nu imødekommet en fornyet anmodning (bilag 6) om aktindsigt i sammenhængen mellem Klagens bilag 2 og 3.” skriver Egon Bennetsen bl.a. i den supplerende klage som er sendt til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Dermed er det nu op til nævnet at vurdere om rapporten Bæredygtig Kronvildtforvaltning er baseret på videnskabelig uredelighed eller tvivlsom videnskabelig praksis.

Kendt alder kan ikke gradbøjes

Netnatur.dk er bekendt med, at Egon Bennetsen efterfølgende har tilsendt nye oplysninger og klagepunkter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

KLik og læs: Supplerende klage

og Tabel, klage 

Oplysningerne er fremkommet via aktindsigt og viser i følge Bennetsen, at der indgår data i rapporten, som ikke er så objektive, som det fremføres.

Syv af de krondyr, som indgår i rapportens vurdering af tandsnitmetodens anvendelse under danske forhold, var nemlig ikke som det blev oplyst med “kendt alder”.

Tværimod hævedes det i klagen, at alderen på krondyrene baserede sig på et skøn.

I den supplerende oplysninger, som er sendt til Nævnet, skriver Bennetsen bl.a. følgende:

” Som anført i Klagen gør jeg gældende, at det er videnskabeligt uredeligt, når Sunde medtager 7 dyr i tandsnitsanalysen med skønnet alder og i rapporten præsenterer dem med biologisk, objektiv ”kendt alder”.

Bennetsen fastslår desuden at

i videnskabelig sammenhæng kan begrebet ”kendt alder” ikke gradbøjes.

Endvidere mener Bennetsen, at de dyrehavedyr, som indgår i rapporten, må betragtes som uanvendelige, da han ikke kan få indsigt i den metode, der er anvendt for fastslå, at dyrene var med kendt alder.

Sådan blev de to krybskytter ved Ulfborg taget på fersk gerning

For at vurdere om kronvildt kan aldersbedømmes ved hjælp af tandsnitsanalyser blev 37 dyr med kendt alder sendt til analyse i Norge. DCE ved Aarhus Universitet ønskede at sammenholde resultaterne med dyrenes faktiske alder. I en klage rette mod forsker bag rapporten, som nu behandles i Nævnet for Videnskabelig uredelighed, fremføres det, at kun 10 af de 37 dyr var med kendt alder.

“Alle 20 dyr fra dyrehaverne er baseret på et skøn, der – uanset hvor kvalificeret skønnet end måtte være – ikke berettiger Sunde til i rapporten at præsentere og behandle dyrenes alder som deres ”kendte” og ”faktiske” alder”, oplyser Egon Bennetsen i den supplerende klage.

Endelig gøres det gældende, at udover de 7, der ikke er med kendt alder, har Sunde af de resterende 11 dyr i 7 tilfælde beregnet den faktiske alder forkert i forhold til det, der kan udledes af de oprindelige fangstrapporter.

Alt i alt betyder det i følge klagen, at det materiale, som skal bruges til at evaluere tandsnitsmetodens anvendlighed under danske forhold, er reduceret væsentligt.

“Kun 10 af de 37 dyr, som Sunde behandler i rapporten har kendt alder og kan dermed anvendes til validering af tandsnitsmetoden”

Klik herunder og læs baggrunden for den supplerende klage mod seniorforskeren bag rapporten Bæredygtig Kronvildtforvaltning.

Supplerende klage DCE

Bilag 5 -Tabel EB Klage

Bilag 6 – Aktindsigt 19.01.2017

Bilag 7 – Mail DCE Aktindsigt 05.02.2017

Bilag 8 – Aktindsigt J-St.F

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »