Den samlede bestand af alt fra dåvildt og kronvildt til kvæg og får bestemmer det parasittryk, som kan gøre råvildtet syge. Det oplyser Mariann Chriél, DTU Veterinærinstituttet

Af Redaktionen 5. maj 2020

I 2002 oplevede man de første tegn på syge rådyr. Alligevel er man tilsyneladende ikke kommet ret meget længere på en egentlig definition af sygdommen og dens årsag.

Men måske eksisterer der ikke en egentlig årsagsforklaring på de syge rådyr og den i flere områder faldende danske bestand.

I følge Mariann Chriél, DTU er råvildtsyge bare betegnelsen for syge rådyr. Der er ikke noget nyt i at bestande kollapser: Det har man kendt til i mange år. Det forklarer hun i video, som i disse dage deles på de sociale medier.

Den danske dyrlæge påpeger, at det samlede antal dyr i et område kan bestemme råvildtets trivsel. Man kan ikke alene se på antallet af rådyr. Man skal også se på hvor mange andre dyr, der opholder sig i området. Det gælder alt fra dåvildt og kronvildt til kvæg og får.

LÆS også:

SPECIALKONSULENT ADVARER MOD FODRING AF RÅVILDT

Råvildt er følsom overfor parasitangreb og det er det totale antal dyr, som bestemmer udbredelsen af parasitter i et området.

Hun påpeger, at råvildt – i modsætning til flokdyr, som kronvildt og dåvildt – ikke bliver alders-imune overfor parasitangreb og derfor er råvildtet særlig følsomme, hvis der samlet set bliver “for” mange dyr i et område.

Mariann Chriél understreger også, at den såkaldte fynske syge, der har sendt den fynske råvildtbestand ud i frit fald, måske bunder i, at bestanden af dåvildt er vokset på Fyn hen over de sidste år.

Den danske dyrlæge kommer i nedenstående video, der er optaget af Danmarks Jægerforbund, ikke ind på om brug af tungmetaller i den danske natur har været en medvirkende årsag.

Tungmetaller i gylle fra smågrise har været under mistanke for at svække råvildtet og gøre dem mere udsatte for sygdomsangreb.

Mistanken begrundes bl.a. med, at får er særdeles følsomme overfor f.eks. kobber og at får og råvildt på afgørende områder minder om hinanden.

I følge DJ-referatet fra et møde på Fyn har hun dog i maj 2017 afvist gylle-teorien og slået fast ” at det da vil være nemt at skyde skylden på landbruget”

LÆS også:

BLIVER JÆGERE GJORT TIL SYNDEBUK I RÅVILDTSYGEN?

Mariann Chriél kommer i den omtalte video derimod ind på, at der kan være mange andre årsager end parasitter til at råvildtet bliver afkræftet og dør.

LÆS også:

VILDTFORSKER FRIKENDER JÆGERE I SAG OM RÅVILDTSYGE

Ligeledes berører hun jagten og sender en opfordring til jægerne om at sende faldvildt ind til undersøgelse.

Et enkelt sygt dyr er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at bestanden i området har et generelt problem.

Men falder dyrenes kropsvægt hen over tid og finder man flere døde dyr, kan det være nødvendigt at reducere bestanden, lyder det fra den danske dyrlæge, som understreger, at man også skal huske at skyde ikke mindst svage hundyr i den bestand, som man er med til at forvalte i sit jagtområde.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »