Sektion om ræv

 

Læs her om alt, der vedrører ræv. Ræven er en af Danmarks mest populære pattedyr, og både blandt jægere og ikke jægere er Mikkel Ræv skattet.
Ræv optræder dog også som såkaldt hønsetyv og kan være en udfordring for fjerkræavlere ligesom jægere, der opdrætter vildt til jagt ofte regulerer bestanden af ræve til et niveau, der findes tåleligt i forhold til den øvrige fauna. Ikke kun i forhold til udsat vildt, men også i forhold til f.eks. råvildt og hare, da en for stor bestand af ræve kan medføre et negativt aftryk på bestandenes størrelse. Ræven er dog også at betragte som et nyttedyr. Mus, rotter og mosegris udgør en væsentlig andel af rævens menu, og det er i høj grad med til at kompensere for det indtryk ræven gør i f.eks. fuglereservater, hvor den af og til udsættes for voldsom forfølgelse for at give bedre plads til jorddrugende vadefugle, andefugle etc.
I afsnittet om ræve kan man også læse om de forskellige former for rævejagt, der kan udøves i Danmark lige fra lokkejagt på ræv, gravjagt og hvordan man placerer sig bedst, hvis man vil øge sine chancer for at nedlægge en ræv under en større fællesjagt. Ræven finder altid det svage led i skyttekæden og den jægere, der kan stå stille og falde i et med omgivelserne har bedre chancer for at plukke “en af livets blomster” når en rød ræv lister gennem såten.  

 

RÆV

ANNONCE

Nyheder om ræv

Kort om ræv

Regulering af ræv

Ræveskab

Rævebændelorm, dværgbændelorm

Ræv som angriber

ANNONCE

Translate »