Mårhund har fået et godt greb i den danske fauna selv om den næsten regnes for fredsløs. Se det nye regler for regulering af mårhund her

Af Miljøstyrelsen

Mårhunden er et lille rovdyr, der kan være en ganske alvorlig trussel mod nogle af de mest sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur.

Mårhund må man regulere året rundt og døgnet rundt

Regler for bekæmpelse af mårhund

– Mårhund er omfattet af bekendtgørelse af vildtskader.

– Mårhund må reguleres døgnet rundt og året rundt.

– Mårhund må fanges i fælder af alle, men må kun aflives af en jæger med jagttegn jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om vildtskaders § 32.

– Mårhund må reguleres fra skydestiger og skydetårne med både riffel og glatløbet jagtgevær, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

– Der kan indhentes tilladelse til regulering fra køretøj og brug af termisk håndholdt kikkert samt natsigte ved at kontakte Naturstyrelsen.

Nyt fra 1. juli 2020

Regulering af mårhund og vaskebjørn kan ske hele døgnet, og der kan medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Ved regulering af mårhund og vaskebjørn kan elektronisk lysforstærket- og termisk håndholdt kikkert anvendes til lokalisering af vildtet.

Ved regulering af mårhund og vaskebjørn på anlagte foderpladser kan elektronisk lysforstærkende sigtemidler anvendes på riflede våben. Termiske sigtemidler må ikke anvendes.

I forbindelse med bukkejagt kan mårhund og vaskebjørn reguleres med bue, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, og stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, i bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Natsigte

Ansøgningen til brug af natsigte sendes til machr@mst.dk

Skriv i emnefeltet: “Ansøgning om tilladelse til at benytte natsigte til jagt”.

Selve mailen skal indeholde: Navn, fuld adressen og telefonnummer.

Natsigte kræver to tilladelser

For at benytte natsigte til mårhundejagt skal to tilladelser være på plads. Man skal både have tilladelse til at eje og benytte natsigte.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til at bruge natsigte til mårhundejagt.

Politiet giver tilladelse til at eje en natsigte.

Mårhund er kategoriseret som skadevoldende vildt. Mårhund kan skydes hele året og døgnet rundt under betingelse af, at bestemmelserne i Bekendtgørelse om vildtskader er overholdt. Alle må fange mårhund i en godkendt fælde, men kun jægere med jagttegn må skyde den.

Husk at du ikke må skyde en mårhund med halsbånd. Det er et judasdyr, der via GPS fortæller os, hvor mårhunden opholder sig.

Mårhund må ikke skydes fra køretøj. Dog kan man indhente en særlig tilladelse til at regulere mårhund fra køretøj ved at kontakte Naturstyrelsen.

– Ved regulering bør man tilstræbe at dræbe unger før moderdyr.

Læs bekendtgørelsen om vildtskader  

Læs mere om skadevoldende vildt

Hidtil har buejægere ikke måttet skyde mårhunden før den 1. september, når der er jagttid på mårhunden. Men fra i dag (juli 2020) kan alle buejægere også regulere mårhunden under bukkejagten. 

KLIK og læs også nye regler for anvendelse af foder på foderpladser for mårhund

Har du set en mårhund?

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund vil gerne have besked, hvis du ser en mårhund eller sporene efter den.

Ser du en mårhund eller dens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne en referencegenstand ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet. Det er også vigtigt, at vi får at vide præcis hvor og hvornår, du har set mårhunden.

Indberet mårhund i Miljøstyrelsens indberetningsportal

Ring til Naturstyrelsen på 7254 3000, kontakt  Naturstyrelsens lokale enhed eller ring til Danmarks Jægerforbund på 8888 7500

Telefonerne besvares indenfor normal kontortid.

Vi vil også gerne vide besked om døde mårhunde, der ligger i naturen. Alle døde mårhunde skal undersøges for parasitter og andre sygdomme. Døde mårhunde kan indleveres til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund.

Læs EU’s folder om mårhundens kendetegn

Må man have mårhunde som kæledyr?

Det er ikke tilladt at anskaffe sig mårhund i Danmark. Alle danskere, der allerede har en mårhund i fangenskab, skal lade dyret chipmærke og registrere.

Registrering af mårhunde i fangenskab skal nedsætte risikoen for, at de slipper ud i naturen.

Naturstyrelsen skal have besked, hvis du har en mårhund

Oplysninger om mårhundens køn og ID-nummer skal indberettes til Naturstyrelsen Blåvandshuk. Man skal også indberette, hvor mange mårhunde man har, ligesom man skal oplyse om ny adresse ved flytning. Når mårhunden dør, skal Naturstyrelsen også have besked, så vi kan slette dyret fra registret.

Find kontaktoplysninger på Naturstyrelsen Blåvandshuk

Mårhunde må ikke avles

Det er en bekendtgørelse fra 2011, der slår fast, at mårhunde i fangenskab skal registreres. Siden 1. juli 2011 har det heller ikke været tilladt at avle mårhunde, og unger født efter denne dato skal aflives.

Læs bekendtgørelsen

Tiltag til bekæmpelsen i Danmark

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund organiseret et netværk af uddannede mårhunde-reguleringsjægere, som skal hjælpe med at begrænse antallet af mårhunde.

Jægerne opsætter bl.a. vildtkameraer og fælder, rådgiver lokale jægere og lodsejere om bekæmpelse af mårhund, samt deltager i arbejdet med de GPS-mærkede dyr.

Indsatsplan

I 2010 blev der udarbejdet en Indsatsplan mod mårhund. Formålet med en indsatsplan er at samle oplysninger om artens biologi og kendte bekæmpelsesmetoder med henblik på at målrette, koordinere og effektivisere bekæmpelsen af arten. Indsatsplanen giver desuden anbefalinger til en strategi for bekæmpelse af mårhund.

Indsatsplan mod mårhund

GPS-mærkede mårhunde

Omkring 18-20 steriliserede mårhunde bevæger sig rundt i den danske natur med GPS-sendere for at opspore og afsløre deres artsfæller. De GPS-mærkede mårhunde refereres derfor også til som judasdyr i andre sammenhænge.

Det er Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, der har GPS-mærket mårhundene. Når en GPS-mærket mårhund viser tegn på at have fundet en mage, bliver parret fanget. Når de er fanget, bliver de skilt ad og judasdyret sendt af sted igen, hvorimod dens mage bliver aflivet.

GPS-mærkede mårhunde giver os også stor viden om mårhundenes biologi. Takket være dem, har vi har en helt ny viden om, hvordan mårhunde bevæger sig rundt, og hvornår de udviser tegn på at have fundet en mage.

Naturstyrelsen følger hele tiden de GPS-mærkede dyrs bevægelser, og bruger dyrenes ruter og bevægelsesmønstre til at finde det rigtige tidspunkt til at fange den GPS-mærkede mårhund og den nye mage.

EU mod mårhund

De fire skandinaviske lande, Danmark, Sverige, Norge og Finland, er populære mål for mårhunden. Derfor var Danmark en del af et EU LIFE-projekt, der skulle bekæmpe mårhunde i Skandinavien.

Projektet kørte fra september 2010 til august 2013. LIFE-projektet har leveret mange af de værktøjer, vi stadig bruger til at opspore og bekæmpe mårhunde. Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund bruger f.eks. stadig GPS-mærkning af mårhunde.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en såkaldt lægmandsrapport, der beskriver indsatsen i Skandinavien i løbet af projektet.

Læs lægmandsrapport
Læs Den tekniske slutrapport fra LIFE-projektet (engelsk)

Hvis du vil vide mere

Læs mere om mårhund her

Ønsker du at være med til at bekæmpe mårhunden, så kan du ud over Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund finde flere steder på de sociale medier.

KLIK og læs også: Reglerne for regulering af ræv

KLIK og gå til SEKTION KUN OM MÅRHUND

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 137)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »