Det kræver oftest en tilladelse, hvis man vil regulere skadevoldende vildt. Og du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret

Skadevoldende vildt – se reglerne her: En opdatering om reglerne for regulering af vildt, som forvolder skade. 

Af Miljøstyrelsen

For at regulere vildt, der forvolder skade, skal du i de fleste situationer have en tilladelse fra Naturstyrelsen.

Al regulering af fugle kræver forudgående tilladelse fra  Naturstyrelsen, dog ikke nilgås og amerikansk skarveand, der anses som invasive og må reguleres året rundt.

Nogle arter af pattedyr kan i visse tilfælde reguleres uden tilladelse. I hvilken situation man må regulere uden forudgående tilladelse står beskrevet i bekendtgørelse om vildtskader kapitel 2. Situationerne, der kræver forudgående tilladelse, står beskrevet i kapitel 3.

Kun ejere eller forpagtere kan søge om tilladelse til regulering.

Jagtlejere kan ikke søge om regulering. Tilladelser udstedes til ejer eller forpagter. Afhængig af art og situation gælder tilladelsen for en ejendom/reguleringsadresse eller et område af fiskeriterritoriet.

Ansøgeren kan efterfølgende bemyndige andre – herunder jagtlejere – til at gennemføre reguleringen.

Tilladelse gives som hovedregel til et konkret problem. Man kan tidligst ansøge om regulering én måned før den angivne periode.

Ansøger du med papirblanket skal du inden for 10 dage indsende den underskrevne ansøgning. Ellers meddeles der afslag.

 

Regulering af vildt

Skadevoldende vildt – se reglerne her

Det er ofte et krav, at man først har forsøgt afværgeforanstaltninger, hvis man ansøger om en reguleringstilladelse.

Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før man kan opnå en reguleringstilladelse.

Ansøg om tilladelse til regulering

Regulering af skadevoldende vildt kræver i de fleste situationer en tilladelse fra Naturstyrelsen. Ansøgningen foregår online på virk.dk.

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

Når din ansøgning er modtaget, får du en bekræftelse tilsendt på mail.

Hvis betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt, får du en tilladelse pr. mail.

De konkrete betingelser for reguleringen fremgår af tilladelsen.

Har du ikke digital signatur, kan du udfylde din ansøgning på virk.dk, udskrive den og sende den med posten til din lokale vildtkonsulent. Ansøgningen skal være fremme senest 10 dage efter, du har udfyldt den – ellers vil ansøgningen blive afvist.

SE OGSÅ: REGLERNE FOR REGULERING AF MÅRHUND

Det er kun ejer/bruger af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningsmuligheden ”papirblanket med posten” anvendes. Blanketten skal udskrives og underskrives af ejer/bruger, hvorefter den indsendes.

Indberet reguleringen

Du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret. Indberetningen foregår online på virk.dk.

Indberet regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

Indberetningen skal ske senest fire uger efter, at den tilladte reguleringsperiode er udløbet.

Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette.

Det samlede resultat af reguleringen skal dog indberettes på én gang.

Der skal også indberettes, selv om der ikke er reguleret noget.

KLIK OG TILMELD dig Netnatur Club
og modtag fordele og gratis nyheder

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »