Spørgeundesøgelse forsøger at teste jægernes holdning til indførelse af skumringsjagt på kronvildt

Af Redaktionen

En undersøgelse gennemført blandt ca. 500 medlemmer af Ruskær Jagtforening under Danmarks Jægerforbund (DJ) viser, at holdningen til at der indføres skumringsjagt på kronvildt er delt – dog med en mindre overvægt af positive tilbagemeldinger. 

Flere steder i landet tillades det allerede, at der nedlægges kronvildt i den almindeligt definerede “lukketid”. For jagt på bl.a. hjortevildt defineres denne periode som perioden mellem solens nedgang og solens opgang.

Tiltaget med skumringsjagt er indført for at give jægerne bedre mulighed for at skyde hind og kalv i de områder, hvor bestanden er så tæt, at den anses som en udfordring for hhv skov- og landbrugsdrift. 

Trofæbærende hjorte må dog stadig kun nedlægges i perioden solopgang til solnedgang. 

I flere områder af Danmark er holdningen, at bestanden af kronvildt er for stor målt i forhold til drift af skov og mark. Derfor skal der skydes flere dyr. Men hvordan dyrene skal nedlægges og evt. også af hvem, er til evig debat. Midtjysk Jagtforening har derfor undersøgt, hvordan medlemmerne ser på indførelse af skumringsjagt, der alt andet lige vil gøre det nemmere at nedlægge de overvejende nataktive dyr på åbne, dyrkede marker uden for skoven.

Skud med riflede våben i hhv. skumringen og dæmringen var tidligere bandlyst, men kan i dag tillades i forbindelse med regulering af ræv og mårhund etc.

KLIK og læs reglerne for regulering af RÆV og MÅRHUND

Skumringsjagt på hind og kalv? Ja eller nej

Spørgsmålet om hvorvidt man også skal tillade riffeljagt i skumringen og dæmringen har i jægerkredse været diskuteret i årevis.

Ingen har dog været i stand til at udlede en generel og overordnet holdning til det spørgsmål blandt de danske jægere. Denne redaktion bekendt har der nemlig aldrig været gennemført en repræsentativ solid undersøgelse, der kunne afsløre stemningen.  

Stor midtjysk jagtforening – i et landets mest kronvildtrige områder – har dog taget pulsen blandt foreningens medlemmer og i et spørgeskema rejses bl.a. spørgsmålet: 

Skal vi have skumringsjagt på hind og kalv? 

Svarene fordelte sig – som allererede nævnt – med en minde overvægt af positive tilkendegivelser på spørgsmålet

Men … nedenstående spørgeundersøgelse gennemført af Ruskær Jagtforening viser kun, hvordan dem, der valgte at deltage i undersøgelsen, ser på skumringsjagt på hind og kalv. 

Jagtforeningen tæller cirka 500 medlemmer og omkring en femtedel valgte at deltage i undersøgelsen. En svarprocent som Kirstein Risvig Henriksen, formand for Ruskær Jagtforening forklarer med, at ikke alle i foreningen er lige interesseret i jagt på kronvildt.

KLIK og læs også: Undersøgelse viser massiv modstand mod arealkrav på kronvildtjagt

KLIK og læs også: SKUMRINGSJAGT, NYE JAGTTIDER OG SPROSSEFREDNING: VIRKER DET EFTER HENSIGTEN?

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »