Gør man i virkeligheden kampen mod den smitsomme afrikanske svinepest en bjørnetjeneste ved at skrue op for jagttrykket. Se her svar fra Miljøstyrelsen

Af Redaktionen

Der er endnu ikke udbrudt afrikansk svinepest (AFS) i Danmark. Det er heller ikke set i Tyskland.

Men hvis det kommer til landet, mener myndighederne, at man skal være forberedt. Det handler om at udvise rettidig omhu.

Derfor skal den spirende bestand af vildsvin bortskydes til sidste skrig.

Det er naturligvis et åbent spørgsmål, om det overhovedet er muligt, da vildsvin i stigende grad vandrer ind over den danske landegrænse.

Få kan blive til mange

Da få vildsvin hurtig kan blive til mange vildsvin, kan det naturligvis være en kamp mod tiden.

“Især da man ved, at jo mere man beskyder vildsvinene, jo hurtigere forplanter de sig.”

LÆS OGSÅ: Øget jagt giver flere vildsvin

Forskning viser nemlig, at jo mere man jager vildsvin, jo hurtigere formerer de sig, idet søerne bliver kønsmodne allerede i 1-årsalderen, når bestanden jages intensivt.

“Forsker og dyrlæge fra Tyskland påpeger desuden, at menneskers transport af fødevarer er den væsentligste årsag til spredning af smitten.”

Afrikansk svinepest kan f.eks. spredes via henkastning af ikke varmebehandlet pålæg, der er bragt til landet fra områder, hvor man allerede er ramt af den smitsomme pest.

Og kommer et vildsvin forbi en dansk rasteplads, hvor en smittet rullepølse er smidt i en skraldespand, kan ånden gå af flasken. Danmarks kan da være smittet af afrikansk svinepest.

Hvor sandsynligt det er, at de danske vildsvin kan sprede afrikansk smitte fra svinebesætning til svinebesætning er dog diskuteret meget. Ikke mindst i jægerkredse, også selv om Danmarks Jægerforbund har valgt at støtte nedskydningen, selv om forbundet principielt går ind for vildsvin i Danmark.

Hvad siger Miljøstyrelsen?

Netnatur.dk har derfor rettet henvendelse til Miljøstyrelsen.

I forbindelse med pressemeddelelse om vildsvin udsendt den 15. december 2017 kunne det være interessant at få en kommentar til den seneste forskning i Tyskland, som viser, at det ikke er vildsvin der er hovedårsagen til spredning af afrikansk svinepest:

Ifølge den tyske undersøgelse virker det nyttesløst at nedbringe en bestand af vildsvin, så længe der ikke er konstateret en epidemi.

På baggrund af vores henvendelse har vi fra kontorchef i Miljøstyrelsen Mikkel Friberg modtaget følgende svar:

”Miljøstyrelsen er helt bevidst om, at hård bekæmpelse af vildsvin kan fremprovokerer tidlig kønsmodenhed.”

“Dette afhænger bl.a. af, hvordan reguleringen gennemføres, da kønsmodenheden særligt kan fremskyndes, hvis førersoen skydes før grisene. En afskydning af førersoen giver en spredning af rotten (flokken) og etablering af en række nye familiegrupper, hvor grisenes kønsmodning fremskyndes.”

“Det medfører risiko for øget reproduktionshastighed. Opgives bekæmpelse af vildsvin på baggrund af frygt for øget reproduktionshastighed, da vil der ganske givet blive etableret en bestand af vildsvin i Danmark, hvilket netop ikke harmonerer med ønsket om at bekæmpe vildsvinet.”

“Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at alle grise i en rotte søges skudt før førersoen, og Naturstyrelsens vildkonsulenter står til rådighed med praktiske råd til, hvordan dette sker mest hensigtsmæssigt.”

Souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, tilføjer desuden:

”Den danske strategi for at bidrage til at undgå, at afrikansk svinepest kommer ind over grænsen, går på to ben. Dels arbejder vi sammen med Landbrug & Fødevarer og transportbranchen på at informere blandt andet landmænd, jægere og lastbilchauffører om, hvad de kan gøre for at mindske smitterisikoen. Dels mener vi, at det giver god mening, at få reduceret bestandene. Derfor har vi justeret også på jagtreglerne. Fakta er jo, at vildsvinene er med til at bære smitten videre, også selvom det ikke er over store afstande, sådan som den tyske forsker så rigtigt påpeger.

Hovedproblemet er, at når først ASF er etableret i vildsvinebestanden, enten ved direkte smitte mellem vildsvin eller indirekte ved smitte ved at mennesker har smidt fødevarer med ASF smitte, som er blevet ædt af vildsvin, er sygdommen næsten umulig at bekæmpe, hvis der er tætte bestande af vildsvin.

Vildsvinebestandene i Europa et gennem de seneste 10-20 år kraftigt forøget, da bestandene i mange lande er fodret af jægere ud over det bæredygtige niveau.

Danmark ønsker at sætte ind på flere fronter i kampen mod afrikansk svinepest. Derfor har vi også fra Dansk side opfordret EU til at intensivere arbejdet med at udvikle en AFS-vaccine, men det har lange udsigter.”

Læs også:

Linda fra Baltikum var udslagsgivende for Jægerforbundets vildsvinepolitik

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »