Vil man fodre sit kronvildt, bør man være opmærksom på de regler, som gælder for netop fodring af krondyr


Kronvildt og foder
– læs mere om reglerne herunder .

Af Redaktionen 

I 2018 blev der indført nye regler for fodring af kronvildt. Formålet var at begrænse fodring af kronvildt på mindre jagtarealer.

Samtidig med de nye regler for fodring af kronvildt blev der også indført nye regler for hvordan man må drive jagt på kronvildt. 

De nye regler om f.eks. brunstjagt og drivjagt kan læses i linket herunder. 

Fodring af kronvildt

Kronvildt: Nye regler om jagt og fodring

 

De nye regler fik en blandet modtagelse og på Djursland fik det en jæger og landmand til udtale sig kritisk om reglerne, som han mente ramte ved siden af formålet.

Krondyr og Djursland

Jæger og landmand stiller skarpt
på fodring af kronvildt

Forbud mod kraftfoder

Reglerne, der i dag gælder for fodring af krondyr, kan læses i linjerne herunder, der er hentet fra Retsinformation.dk

§ 13. Kronvildt må ikke fodres med valset korn eller kraftfoder.

Stk. 2. Øvrig fodring af kronvildt skal ske i en afstand af mindst 130 m fra de platforme og skydestiger, der er nævnt i § 1, stk. 2, og mindst 130 m fra anden ejendom.
 
Stk. 3. Uanset stk. 2, kan der ske fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagtretten på kronvildt til andre.
 

Reglerne for fodring af kronvildt tager hensyn til om man er indehaver af jagtarealet eller om man er lejer af jagtretten. Indehaveren må godt fodre kronvildtet tæt på naboskel, når denne ikke har overdraget jagtretten. Jagtlejer skal overholde en afstand på mindst 130 meter til anden ejendom.

Bør man fodre hjortevildtet?

 
Fodring af hjortevildt er ofte til debat. Og meningerne er delte.
 
Fodrer man for vildtets skyld eller fodrer man for egen vindings skyld. F.eks. for at få flere oplevelser, en tættere vildtbestand eller en større og nemmere afskydning. 
 
Ikke mindst når det gælder fodring af råvildt er der grund til at være opmærksom på hvordan man fodre, hvor ofte man fodre og hvornår man udlægger foder til vores mindste hjortevildt. 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »