Næst efter den første uge i bukkejagten, er den sidste uge den mest udbytterige. Sådan lyder det ofte i jægerkredse, men er det nu også helt rigtig?

Af Redaktionen

Det hævdes ofte, at den første og den sidste uge i bukkejagten er de mest udbytterige.

Hvor der er indiskutabelt, at den første uge er den bedste, når bukkejagten måles i antal nedlagte bukke, kan man i høj grad stille spørgsmålstegn ved udsagnet om sæsonens sidste uge. Altså den uge, der forløber sig frem mod den 15. juli, der markerer afslutningen på den danske sæson.

Faktisk falder udbyttet drastisk fra maj og frem mod afslutningen. Og ser man i udbyttestatistikken, er der umiddelbart ingen vækst at spore i udbyttet frem mod sæsonens afslutning.

KLIK og læs også: Bukkejagtens første uge

I maj indberettes der jfr. jægernes mere detaljerede indberetninger for sæsonen 2018/19 i alt 13.663 nedlagte bukke.

I juni er tallet 5.521 og i juli er indberetningerne opgjort til 2.163

Omregnes det indberettede udbytte i bukke nedlagt pr. dag, svarer det til, at der i maj skydes 853 bukke pr. dag, 184 pr dag i juni og 144 i juli. 

Maj som bukkesjagtens topmåned

Omregnes indrapporteringerne i procent og tages det for givet, at indberetninger svarer til jægernes faktiske udbytte, kan vi se følgende:

64 % af bukkene nedlægges i maj

25 % i juni

10% i juli

KILDE: DCE, Århus Universitet. Bemærk at det totale antal nedlagte råbukke er højere end ovenstående. Tabel viser kun, hvordan udbyttet fordeler sig ud fra de frivillige informationer, som nogle af jægerne har indleveret om køn og alder på de nedlagte rådyr. ( se sæson-fordeling 2021 nederst i denne artikel)

Bukkejagt i juli og maj

Efter som sæsonen løber fra 16. maj til og med 15. juli, er maj og juli kun halve jagtmåneder sammenlignet med juni og det gør det kun endnu mere tydeligt, at maj måned er den absolut tungeste måned, når det gælder antal nedlagte dyr. 

KLIK og læs også: Der skydes flere ældre bukke end der nedlægges unge

Derimod er det meget vanskeligt at aflæse, hvorfor juli har fået den status blandt bukkejægere, som den har.

I hver fald vil det kræve adgang til udbyttet fordelt pr. uge, hvis man skal komme det lidt nærmere. Men det er oplysninger, som vi ikke p.t. har. Vi har kun indberetningerne fra de enkelte måneder.

Udelukkes kan det dog ikke helt, at den sidste uge i juli bærer langt over halvdelen af udbyttet i juli, men uanset flytter det ikke på den samlede konklusion. Juli er som jagtmåned ubetydelig sammenholdt med maj.  

Statistik kan ikke forklare alt og dertil skal man være forsigtig med at overtolke på de tal, som jægerne indberetter. Når maj måned topper med de fleste nedlagte bukke skyldes det ikke kun, at bukkene i det tidlige forår er nemmere at se og dermed også at nedlægge. Bag de høje afskydningstal i sæsonens første uger gemmer sig også et højere jagttryk. Der er givetvis langt flere jægere på jagt de første dage i sæsonen end der er i de sidste dag i sæsonen.

Lokkejagten begynder i juli

Når mange jægere alligevel oplever den sidste uge, som en af de bedste, kan det skyldes, at det er i denne tid, at råvildtet begynder at brunste.

Udover at det bliver nemmere at udøve lokkejagt, når råerne viser tegn på, at de er parringsvillige, er der også en tendens til, at bukkene begynder at røre på sig.

KLIK og læs også: Hvornår kan man forsøge sig med at lokke en buk?

Hvor juni har ry for at være en stille måned, har juli ry for det modsatte.

KLIK og læs også: Hvor er bukken i juni?

I sæsonens sidste dage kan man være heldig at se bukke, man ikke har set i lang tid.

Ja, det kan ligefrem virke som om, at de dukker op fra de døde, da bukke man regnede for dræbt i trafikken eller nedlagt af noboen viser sig at være i live.

Jagthistorien er fyldt med fortællinger om flotte finalebukke nedlagt på falderebet af sæsonen.

Der nedlægges kun én førsteårsbuk pr. fem ældre

Men holder vi os til de iskolde tal, er det svært at se, hvorfor den sidste uge skulle være så fantastisk. Og at sammenholde juli med maj tåler bogstaveligt talt ingen sammenligning.

I maj er jagtdagene næsten seks gange så effektive som i juli, hvis man alene ser på det målbare.

Og det kan man i høj diskutere, om man bør.

Først på sæsonen nedlægges der sandsynligvis en række unge førsteårsbukke, der vurderes som værende afskudsbukke.

Effektiv selektionsjagt er faktisk årsagen til, at man i tidernes morgen tillod jagt på råbukke i forårsperioden. 

KLIK og læs også: Afskudsbukke

Og unge bukke burde der, målt pr. ældre buk, blive længere imellem, når man kommer frem mod sæsonens afslutning. Men det ser heller ikke ud til at holde stik.

I maj skydes der mere end 5,4 bukke over 2 år, hver gang der nedlægges en buk på 1 år. (7.254 over 2 år og 1.333 første års bukke)

I juni er denne fordeling faldet til 3,9 buk over to pr. 1. års buk.

I juli skydes der tilsvarende 3,9 buk over 2 år pr. nedlagt 1. års buk.

For bukkejagtsæsonen som helhed skydes der 3,8 bukke over 2 år pr. nedlagt førsteårsbuk.

Hvor god er bukkejagtens sidste uge?

Men udgangspunkt i udbyttestatistikken for sæsonen 2018/19 er det således vanskeligt at forklare, hvorfor juli har fået den status blandt bukkejægere, som den har.

Måske ligger forklaringen gemt i myten. Det er jo også lystfiskerens sidste kast på fiskedagen, der igen og igen fremhæves som det absolut bedste kast.

Men enhver lystfisker ved, at det sidste kast kan gentages “igen og igen”. Men når der endelig er held med det “sidste kast”, bekræftes myten om, at det sidste, er det bedste.

KLIK og læs også:
Der nedlægges guldbukke som aldrig før

Herunder ses fordelingen for sæsonen 2021/2022. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »