Der er blevet sagt og skrevet meget om vildsvin, men hvilke artikler blev de mest læste i 2018. Se Netnaturs oversigt over de 10 mest læste vildsvineartikler

Af Redaktionen

Vildsvin er en hjemmehørende dansk vildtart, men alligevel er den erklæret fredsløs og de cirka 100 danske vildsvin jages både dag og nat – 365 dage om året.

Bestanden skal bringes ned til sidste skrig for dermed at minimere smitterisikoen, hvis og såfremt Danmark rammes af den frygtede afrikanske svinepest.

Men myndighedernes strategi er blevet udfordret fra flere sider og værdien af den igangværende udryddelseskampagne måtte i 2018 – sammen med det planlagte grænsehegn – for alvor stå for skud.

Selv om indtægterne fra en gigantisk eksport af svinekød er i spil, hvis landet rammes af den frygtede sygdom, virker det for mange grænseoverskridende, at man ligefrem beslutter sig for nærmest at udrydde en hjemmehørende pattedyrart.

Myndighederne virker dog urokkelige og med støtte fra Danmarks Jægerforbund fortsætter jagten på det sidste danske vildsvin alt imens ukontrolleret svinekød fra smitteramte lande vælter ind over landegrænsen.

KLIK og læs: Ukontrolleret svinekød importeres i stigende grad til Danmark 

Hvorfor der ikke har været mere fokus på denne smitterisiko, kan man kun undre sig over. Ligedes undrer det denne redaktion, at myndighederne og de berørte landbrugsorganisationer ikke har har haft langt mere mere fokus på, hvad jægerne kan gøre for at forhindre smitten i at ramme landet.

Et stort antal danske jægere rejser hvert år på jagt i de områder, der allerede er ramt af afrikansk svinepest. Men en ambitiøs oplysningskampagne overfor dette smittebærende segment måtte vi se længe efter, selv om det har været åbenlyst i flere år, at den frygtede sygdom risikerer at ramme Danmark.

Hertil kommer, at danske svin sendes til slagtning i lande ramt af afrikansk svinepest – og kødet importeres igen til Danmark.

Siden 2014 har Netnatur således offentliggjort cirka 80 artikler om svinepest – herunder også informationer om hvordan man kan undgå at bringe afrikansk svinepest til Danmark, da det efter meget at dømme bliver mennesker og ikke vildsvin, der kommer til at bringe smitten til landet.

KLIK og læs mere om svinepest

En fritlevende bestand af vildsvin kan dog bleve et problem, hvis og såfremt landet rammes, da de kan medvirke til at sprede smitten fra svinestald til svinestald. Men også denne risiko er blev diskuteret i året der gik. Ikke kun her på siden, men i stort set alle andre medier og herunder ikke mindst de sociale.

2018 blev året nemlig året, hvor vildsvin i Danmark for alvor blev debatteret og herunder bringes en oversigt over de mest læst artikler indenfor kategorien vildsvin. Kun en enkelt af Netnaturs 10 mest læste vildsvine- artikler fra 2018, omhandlede IKKE svinepest.

https://www.netnatur.dk/afhandling-frifinder-vildsvin-som-spreder-af-afrikansk-svinepest/

https://www.netnatur.dk/svinehegn-ved-graensen/

https://www.netnatur.dk/35-vildsvin-maaske-udsat-i-nordjylland/

https://www.netnatur.dk/linda-baltikum-slog-hovedet-paa-soemmet-djs-vildsvinepolitik/

https://www.netnatur.dk/vildsvinejagt-til-lavpris/

https://www.netnatur.dk/superhegn-langs-graensen-blev-droppet/

https://www.netnatur.dk/ukontroleret-vildsvinekoed-importeres-i-stigende-grad-til-danmark/

https://www.netnatur.dk/afskydning-at-tyske-vildsvin-naar-hidtil-usete-hoejder/

https://www.netnatur.dk/belgisk-vildsvinebestand-ude-af-kontrol/

https://www.netnatur.dk/virker-ny-dansk-vildsvinepolitik-stik-hensigten/

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »