Gæs, ænder og små skalleslugere er vintergæster ved Maribosøerne, hvor der også er næsten garanti for havørn. Men også sølvhejre er set gennem de senere år

Af Joy Klein, dof.dk

Sydøst for Maribo på Lolland ligger de tre søer Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø. Den mindre Nørresø ligger nordvest for byen. I kontrast til det ellers flade Lolland er landskabet rundt om søerne bakket, med marker og skov.

Området blev formet efter den seneste istid, da dødisen smeltede og dannede søerne med de bugtede kystlinier med vige, næs, småøer og holme. Søerne er omgivet af rørsumpe, græssede enge og skov.

Hvad kan du se

Tusindvis af træk- og rastefugle ankommer til Maribosøerne om vinteren. Gæssene er nogle af de mest synlige, da de fouragerer på markerne og engene tæt på søen. Man kan se især blisgæs, bramgæs og grågæs, og der kan tit være mange tusinde fugle.

Blandt andefugle forekommer især dykænderne troldand og taffeland i store antal. Visse år er der talt over 20.000 troldænder og over 10.000 taffelænder i søerne. Hvinand og gråand holder også til ved søerne, men i mindre flokke. De senere år er søerne ligeledes blevet et vigtigt overvintringssted for lille skallesluger, for eksempel var der en flok på 117 individer i Nørresø den 29. december sidste år.

De mange andefugle samt blishøns og skarver (der yngler på øer i Søndersø) udgør et stort spisekammer for havørne. Denne art har ynglet ved Maribosøerne siden 1997, hvor det første havørnepar i Danmark i nyere tid slog sig ned. Ikke kun de gamle havørne men også mange unge havørne holder til ved søerne om vinteren, så længe der er åbent isfrit vand.

Selv under isvintre er der tit enkelte våger hvor strømmen er stærk og her flokkes mange vandfugle. I sådanne vintre kan man være heldig at se mere sjældne og skjultlevende arter som rørdrum, vandrikse, vandstær og isfugl.

Som aktuelt kuriosum kan nævnes at der de sidste tre vintre er set sølvhejrer ved den midterste del af Søndersø – i år er der endda observeret hele 9 af slagsen, der fouragerede i området vest for Søholt.

Sådan kommer du dertil

Fra motorvej E4 mellem Sakskøbing og Rødbyhavn på Lolland drejer man af ved udkørsel 47 og følger skiltene mod Maribo. Fra byen strækker søerne sig i sydlig retning.

Man kan kun komme ned til søerne ad skovvejene men der er flere steder på de omgivende veje hvorfra man kan se over søen og markerne.

Der er flere fugletårne i området, nemlig ved skoven Kidnakken, ved den sydlige ende af Røgbølle Sø og ved Hejrede Friluftsgård, samt et fugleskjul ved Hejrede Sø. Der er god udsigt over engene vest for Søholt Gods fra en P-plads langs Søholtvej.

Det anbefales at finde udsigtspunkter og P-pladser ved at bruge Google-kortet.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »